Tłumacz Migam

Informacja wójta Gminy Rozprza

Wójt gminy informuje iż gmina przygotowuje wniosek mający na celu wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej niani tj. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3, w tym:
• pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.
• składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby mające dzieci w wieku do 3 lat i pracujące lub będące na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim zapraszamy do udziału w projekcie i wypełnienia ankiety i odesłanie do dnia 8 kwietnia na adres .

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 501 636 988 - Michał Tokarski.

PDFKARTA NABORU 10.1.1 (RPO) nianie (2) (1) (2).pdf (279,09KB)

DOCXANKIETA DLA RODZICÓW niania.docx (31,92KB)
 

people-1560569_1920.jpeg