Tłumacz Migam

Prace porządkowe w Gminie Rozprza trwają dalej

Obecnie pracownicy interwencyjni zajmują się czyszczeniem rowów oraz sprzątaniem i myciem przystanków. Ponadto rozpoczęły się remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej. Drogowcy rozpoczęli pracę od południowej części Gminy i sukcesywnie będą przemieszczać się w kierunku północnym.