Tłumacz Migam

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego do bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu składa:

  • deklarację udziału w projekcie,
  • oświadczenie uczestnika projektu,
  • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego sprzętu,
  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Wypożyczalnia posiada m.in.: łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, wózki inwalidzkie toaletowe, rotory kończyn górnych i dolnych, koncentratory tlenu, rowerki rehabilitacyjne, balkoniki, kule.

Szczegółowe informacje dotyczące wypożyczalni i dostępu sprzętu rehabilitacyjnego mieszczą się na stronie http://www.pcprpiotrkow.pl w zakładce Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego. 

Deklaracje uczestnictwa można składać w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 33, osobiście bądź mailowo pocus@pcprpiotrkow.pl. W sprawie informacji o rekrutacji prosimy kontaktować się pod nr tel. do biura projektu (44) 732-32-34.

O wynikach kandydat zostanie poinformowany telefonicznie i/lub poprzez e-mail.

doc01246620210322092042.jpeg