Tłumacz Migam

Gmina Rozprza przystąpi do programu badawczo naukowego „Drzewa Miejskie”.

W minioną środę 17 marca 2021 r. podczas spotkania z P. Przemysławem Kosowskim – przedstawicielem firmy Green Park - gmina Rozprza zadeklarowała chęć przystąpienia do programu „Drzewa Miejskie”.

W chwili obecnej program ten jest w trakcie tworzenia swoich założeń, a dzięki staraniom wójta Janusza Jędrzejczyka ma on objąć również drzewostan znajdujący się w rynku w Rozprzy.

Celem prowadzenia badań będzie:

- poprawa warunków siedliskowych dla drzew,

- odbudowanie koron po drastycznych cięciach ogławiających,

- wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych,

- monitorowanie przedmiotowych drzew.

Ponadto firma Green Park przeszkoli merytorycznie pracowników gminnych odpowiedzialnych za pielęgnację drzew na terenie naszej gminy.

Wszystkie prowadzone prace, badania oraz pomiary zostaną pokryte z funduszu badawczego, którego fundatorem jest firma Green Park.

IMG_2391.jpeg