Tłumacz Migam

Konkurs "SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego"

Celem konkursu jest wyłonienia Sołtysa na Plus Województwa Łódzkiego. Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.

Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy(znajdujący się poniżej).

Organizator przygotował nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych Sołtysów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Patronat honorowy

herb_Grzegorz_Schreiber-lewo.png
Soltys-na-plus-logo4.jpeg