Tłumacz Migam

Konsultacje społeczne w Gminie Rozprza - pierwsze spotkania z mieszkańcami za nami

W dniu 09.03.2021 w godzinach 1600-1800 w Domu Ludowym we Wronikowie oraz w dniu 10.03.2021 w godzinach 1600-1800 w Sali zebrań w Truszczanku odbyły się pierwsze spotkania informacyjne z mieszkańcami, dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Wroników oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Truszczanek. Spotkania informacyjne są częścią programu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, do którego Gmina Rozprza przystąpiła aby przybliżyć mieszkańcom problematykę planowania przestrzennego. Celem spotkań było przedstawienie uczestnikom informacji na temat procesu planowania przestrzennego: co to jest Studium, co to jest Miejscowy Plan, dlaczego te dokumenty są tak istotne dla gminy jak i dla poszczególnych mieszkańców oraz zwiększenie wiedzy dotyczącej planowania przestrzennego. Prowadzącymi spotkanie byli pracownicy Urzędy Gminy w Rozprzy, a także Pani Anna Hejda – doradca ds. konsultacji społecznych. W spotkaniach uczestniczyło 37 osób. Uczestnicy otrzymali broszury informacyjne oraz ulotki. Po przedstawieniu prezentacji mieszkańcy zadawali pytania do prowadzących, a także wypełniali ankiety i wnioski do mpzp. Dzięki temu opracowywane plany miejscowe będą lepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Oba spotkania odbyły się w pełnym reżimie sanitarnym, a na przybyłych mieszkańcy czekał poczęstunek oraz napoje. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, bowiem podczas spotkań do ich dyspozycji była pani animator.