Tłumacz Migam

Rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie wymiany starego pieca.

Dziś, 16 marca 2021 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza. Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na jeden budynek lub lokal mieszkalny.

Dotacja jest przeznaczona na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację systemów ogrzewania, opartych na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, paliwa stałe) w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rozprza. Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości technicznych podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

W celu poprawy jakości powietrza i środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie jego zanieczyszczenia, na terenie Gminy Rozprza wprowadzamy specjalną dotację celową ze środków budżetu gminy będącą wsparciem mieszkańców podejmujących działania proekologiczne służące ochronie środowiska. Jeżeli planujecie Państwo wymianę pieca centralnego ogrzewania na ekologiczny, skorzystajcie z gminnej dotacji na wymianę pieca. Program będzie trzyletni, a na ten rok Rada Gminy Rozprza przeznaczyła kwotę 500 000,00 zł. – mówi wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.

Akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, a pierwszą osobą która złożyła wniosek o dofinansowanie jest Pan Cezary Robakowski z Łochyńska – kontynuuje wójt.

Wniosek oraz dokumenty do pobrania: http://rozprza.pl/3118/gmina-rozprza-doplaci-do-wymiany-pieca-weglowego.html

IMG_2383.jpeg

Zdjęcie starych i nowych pieców