Tłumacz Migam

WNIOSKI OBSZAROWE 2021

Od 15.03.2021 r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatnosci Rolno - środowiskowych - klimatycznych, płatności na działania Rolnictwo ekologiczne  lub działanie Dobrostan zwirząt. Rolnicy przystępujący do działań PROW 2014 -2021 tj. Rolno - środowiskowe -klimatyczne, Rolnictwo ekologiczne, Dobrostan zwierząt zobowiązani są do sporzadzenia przy udziale uprawnionego doradcy, odpowiednio Planu działanoości ekologicznej, rolnośrodowiskowej lub planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Wszystkich zainteresowanych wypełnieniem wniosków obszarowych, ODR informuje, iż od 1 kwietnia br. do końca kampanii w każdy WTOREK oraz CZWARTEK od godz. 8.30   do 16.00 pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego będzie przyjmował interesantów w budynku Urzędu Gminy w Rozprzy (budynek w podwórku). Telefon kontaktowy 601 857 069.

zaslepka_312.jpeg