Tłumacz Migam

Ślubowanie pierwszoklasistów i Dzień Edukacji Narodowej w ZSG w Niechcicach

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niechcicach obchodził wczoraj Dzień Edukacji Narodowej. Jest to Święto Nauczycieli i Wszystkich Pracowników Oświaty. W tym szczególnym dniu, gdy nasze myśli biegną do polskiej szkoły, nie zabrakło życzeń i serdecznych podziękowań kierowanych pod adresem nauczycieli, za ważną rolę jaką odgrywają w procesie wychowania dzieci i młodzieży.

Dyrektor szkoły Pani Bogusława Lewińska przywitała Janusza Jędrzejczyka Wójta Gminy Rozprza, Arkadiusza Próbę Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Sylwię Woźniak oraz Grono Pedagogiczne, pracowników administracji,  Rodziców oraz nauczycieli emerytów, którzy  wprowadzali ich w arkana zawodu nauczyciela.

 1t.jpeg

Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza złożył Dyrektor Szkoły Pani Bogusławie Lewińskiej oraz wszystkim zebranym nauczycielom wyrazy uznania za trud jaki wkładają w wykonywaną pracą oraz życzył by każdy dzień przynosił zadowolenie i satysfakcję z pełnienia misji nauczyciela.

2t.jpeg

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Nauczyciela przyznawane są nauczycielom różnorodne nagrody i odznaczenia. W ZSG w Niechcicach to nagrody dyrektora. Otrzymali je nauczyciele którzy w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zasłużyli. Pośród tegorocznych laureatów byli nauczyciele, którzy rozwijali uzdolnienia uczniów, przygotowywali ich do rozmaitych konkursach tematycznych, rozwijali talenty artystyczne uczniów, co owocowało uhonorowaniem ich nagrodami  i dyplomami.

Uroczystość połączona została ze Ślubowaniem Pierwszaków to dla nich wielkie święto ponieważ  zostali przyjęci w poczet uczniów szkoły. Dyrektor szkoły Pani Bogusława Lewińska pasowała pierwszoklasistów na uczniów przez symboliczne dotknięcie lewego ramienia dziecka dużym ołówkiem przepasanym biało- czerwoną wstążką ze słowami: Pasuję cię na ucznia klasy pierwszej. 

3t.jpeg

 
Galeria