Tłumacz Migam

Przepis na opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z obszaru powiatu Piotrkowskiego

Głównym celem realizacji zadania jest rozwój usług medyczno - opiekuńczych w okresie 12 miesięcy skierowanych do osób potrzebujących wsparcia poprzez utworzenie 11 nowych miejsc świadczenia usług zdrowotnych (w ramach długoterminowej opieki domowej) i wsparcie 30 osób z ww. grupy. Opieka długoterminowa obejmować będzie opiekę: pielęgniarki, dietetyka i fizjoterapeuty, którzy będą realizować zadania przez cały tydzień.

Główne kryteria udziału w programie:

- zamieszkanie na terenie powiatu Piotrkowskiego,

- wynik w skali Barthel 60 pkt i mniej,

- niekorzystanie ze wsparcia tego samego typu z EFS oraz brak dostępności świadczeń gwarantowanych.

Kryteria premiujące:

- prowadzenie gospodarstwa jednoosobowego,

- dochody poniżej minimum socjalnego,

- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,

- zamieszkanie na terenach wiejskich,

- zamieszkanie na terenach wiejsko - miejskich.

Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie:

https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-opieke-wsparcie/

Wszelkie dodatkowe informacje na stronie: https://www.powiat-piotrkowski.pl/ w zakładce Aktualności

Przepis na opiekę.jpeg