Tłumacz Migam

Gmina Rozprza zaprasza mieszkańców Truszczanka i Wronikowa na konsultacje społeczne

Drodzy mieszkańcy, inwestorzy, właściciele nieruchomości…

Gmina Rozprza przystąpiła do przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Wroników oraz Truszczanek, w ramach realizacji projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach realizacji projektu konsultacje społeczne nad uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Wroników oraz Truszczanek, odbywać się będą w formie:

  1. spotkań otwartych,

  2. zespołu roboczego,

  3. badań ankietowych,

  4. punktu konsultacyjnego.

Uczestnictwo w projekcie grantowym przyczyni się do przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych, mających na celu umożliwienie mieszkańcom udziału w prowadzonych procesach planowania wspólnej przestrzeni, zwiększenie świadomości oraz przybliżenie problematyki z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zapraszam do wypełniania ankiet online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe202gzAoaCNSrkgO49LDIyOveWQyLrQQOSKPVyVOsmCLzrDg/viewform?usp=sf_link

bądź do pobrania w formie do wydruku: PDFAnkieta Gmina Rozprza - Konsultacje Społeczne.pdf (585,47KB)

oraz aktywnego udziału w konsultacjach społecznych w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Wroników oraz Truszczanek.  

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się 9.03.2021 r. w Domu Ludowym we Wronikowie w godzinach 16.00 - 18.00

oraz 10.03.2021 r.na Sali zebrań w Truszczanku w godzinach 16.00 - 18.00

Wójt Gminy Rozprza

/-/ Janusz Jędrzejczyk

 

stopka.jpeg

plakat.jpeg

PDFgm. rozprza broszura.pdf (12,87MB)