Tłumacz Migam

Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach trwa

Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach trwa.

W chwili obecnej podwykonawca Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK SA” tj. Firma Binex z Piotrkowa Trybunalskiego, prowadzi prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej  i kanalizacji deszczowej,

  • kanalizacja deszczowa:

1. odcinek d0 - d7 - 220,0 mb (do rowu)

2. odcinek d29 - d39 - 45,0 mb ul. Klonowa

3. odcinek d29 - d41 - 55,0 mb ul. Klonowa

  • kanalizacja sanitarna:

1. odcinek s40 - s54 - 160,0 m ul. Zamurowa

2. odcinek s52 - s55 - 46,0 m ul. Akacjowa

3. s41 - s44 - 105,0 m ul. Klonowa.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 3 300 000,00 zł, z czego 1 200 000,00 zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych,a kwota 2 100 000,00 zł pochodzi z budżetu gminy Rozprza.