Tłumacz Migam

Punkt pomocy osobom pokrzywdzonym Przestępstwem

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów "MACIERZ" informuje, iż prowadzi w Piotrkowie Trybunalskim Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz jego Lokalne punkty w Rozprzy, Radomsku, Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim oraz Opocznie.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Piotrkowie Trybunalskim.

"Współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości".

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby im najbliższe.

Jeśli macie Państwo kontakt z osobą pokrzywdzoną: przemocą domową, przemocą fizyczną, przemocą psychiczną, wypadkiem drogowym. przestępstwem seksualnym, kradzieżą lub oszustwem, pozbawieniem alimentów, innym przestępstwem lub świadkiem przestępstwa, prosimy o przekazanie niniejszej informacji, aby osoby pokrzywdzone mogły skorzystać z potrzebnego wsparcie w trudnych dla siebie momentach.

W ramach Funduszu Sprawiedliwości udzielamy pomocy bezpłatnie realizując następujące zadania:

 • Pomoc prawna,
 • Pomoc tłumacza migowego,
 • Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna,
 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych,
 • Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,
 • Dofinansowanie do kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje,
 • Finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych,
 • Pokrywanie kosztów żywności i bonów żywnościowych,
 • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży i środków chemicznych,
 •  F inansowanie kosztów zorganizowanego wypoczynku małoletniego.

Adresy i godziny dyżurów:

 • Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 13. tel. 791 669 566

          Pon., Czw., Pt.; 8.00 - 15.00     Wt., Śr.; 13.00 - 20.00;     Sob.; 8.00 - 12.00

 • Rozprza, ul. Rynek Piastowski 23, tel. 791 664 566

          Wt.; 13.00 - 20.00

 • Radomsko, ul. Kościuszki 12A, tel. 791 662 966

          Pon., Czw.; 8.00 - 15.00     Wt., Śr.; 13.00 -20.00

 • Bełchatów, Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 42, tel. 791 665 966

           Pon., Czw.; 8.00 - 15.00     Wt., Śr.; 13.00 - 20.00     Sob.; 8.00 - 12.00

 • Tomasów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 64/66,tel. 792 664 266

            Pon., Śr.; 15.30 - 20.00     Wt., Czw., Pt.; 16.00 - 20.00

 • Opoczno, ul Biernackiego 3, tel. 795 667 566

          Wt., 8.00 - 15.00     Śr.; 13.00 - 20.00     Czw.; 8.00 - 12.00

Szczegóły: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

logo_FS-2018_kolor_orientacja_pionowa.jpeg

cropped-logo-macierz_str.int_._2-1.png