Tłumacz Migam

Gmina Rozprza stara się o kolejne wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tym razem gmina może ubiegać się o dofinansowanie inwestycji realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W ramach tego naboru Gmina Rozprza stara się o dofinansowanie następujących inwestycji:

- przebudowa w Rozprzy przyszkolnego boiska sportowego wraz z budową nawierzchni sztucznej, piłkochwytów oraz oświetlenia – kwota wnioskowana 268.000,00 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w m. Niechcice – kwota wnioskowana 262.580,98 zł.

- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski – kwota wnioskowana 2.393.088,00 zł.

Przypominamy iż w ramach tego naboru gmina mogła złożyć 3 wnioski gdzie wartość kosztorysowa inwestycji nie mogła być niższa niż 50.000,00. zł i wyższa niż 5.000.000,00 zł i jednocześnie maksymalna łączna wartość kosztorysowa wszystkich trzech inwestycji na terenie gminy nie może być wyższa niż 5.000.000,00 zł.

148867159_2746870098940247_3635278450099661651_o.jpeg
 
149280666_2746871832273407_687066433703161836_o.jpeg
 
148577473_2746871895606734_714064231169596563_o.jpeg