Nie wydobywaj bez koncesji

Na twojej nieruchomości występuje piasek, żwir, torf czy każda inna kopalina? Pamiętaj, nie wydobywaj bez koncesji. Potrzebujesz kruszywa (piasku, żwiru)? Zgłoś zamiar wydobycia do 10 m3/rok ze swojej działki na swoje potrzeby - unikniesz opłaty podwyższonej.

OUG Kielce - materiały inf-edu.png