Tłumacz Migam

Nie wydobywaj bez koncesji

Na twojej nieruchomości występuje piasek, żwir, torf czy każda inna kopalina? Pamiętaj, nie wydobywaj bez koncesji. Potrzebujesz kruszywa (piasku, żwiru)? Zgłoś zamiar wydobycia do 10 m3/rok ze swojej działki na swoje potrzeby - unikniesz opłaty podwyższonej.

OUG Kielce - materiały inf-edu.png