Tłumacz Migam

Starosta Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza uzupełniający nabór na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji

OGŁOSZENIE Starosta Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza uzupełniający nabór na

członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji

 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby powyżej 60. roku życia

zamieszkujące obszar Powiatu Piotrkowskiego do zgłaszania

swoich kandydatur na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji

Zgłoszenia można dokonać poprzez:

  1. osobiste zgłoszenie swojej osoby, przy pisemnym poparciu swojej kandydatury przez co najmniej 5 osób powyżej 60. roku życia zamieszkujących teren Powiatu Piotrkowskiego;
  2. zgłoszenie kandydata w imieniu organizacji pozarządowej działającej na rzecz zbiorowości seniorów lub zrzeszających seniorów z terenu Powiatu Piotrkowskiego.

Zgłoszenie następuje w postaci wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia Kandydata i przesłania ich pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „kandydatura na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego” do Wydziału Rozwoju, Projektów i Funduszy Zewnętrznych mieszczącego się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, w terminie do 5 lutego 2021 roku. Za dzień złożenia zgłoszenia uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę pocztową.

 

Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie Kandydata można pobrać ze strony internetowej Powiatu Piotrkowskiego (www.powiat-piotrkowski.pl, zakładka: Powiat-Rada Seniorów Powiatu Piotrkowskiego) lub Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (https://powiat-piotrkowski.bip.net.pl/).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju, Projektów i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego, pod numerem telefonu: (44) 732 88 95.

DOCXFormularz Zgłoszeniowy- załącznik nr 2.docx (16,91KB)
DOCXOgłoszenie - Załącznik nr 1.docx (15,53KB)
DOCXOświadczenie Kandydata - Załącznik nr 3.docx (16,72KB)
unnamed.png