Tłumacz Migam

Rozpoczęły się prace przy budowie dróg osiedlowych w Niechcicach

W czwartek 21 stycznia 2021 r. wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk sprawdzał postęp prac przy budowie dróg osiedlowych w Niechcicach. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji w ulicy Klonowej.

Zakres prac obejmuje:

1) budowę drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - ulicy Zamurowej, ulicy Klonowej i ulicy Lipowej wraz z budową chodników oraz zjazdami do posesji,

2) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz wpustami drogowymi (dla drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - ulicy Zamurowej, ulicy Klonowej i ulicy Lipowej),

3) budowę oświetlenia ulicznego dla drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - ulicy Zamurowej, ulicy Klonowej i ulicy Lipowej,

4) budowę dróg wewnętrznych: ulicy Jesionowej oraz ulicy Akacjowej wraz z budową chodników oraz zjazdami do posesji,

5) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz wpustami drogowymi dla ulicy Jesionowej i ulicy Akacjowej,

6) budowę kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych (ulicach: Zamurowej, Lipowej, Klonowej, Jesionowej i Akacjowej) oraz wzdłuż drogi gminnej ulicy Szkolnej wraz z budową przyłączy do granicy pasa drogowego,

7) wykonanie oznakowania pionowego,

8) niezbędne badania, pomiary wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 3 300 000,00 zł, z czego 1 200 000,00 zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych,a kwota 2 100 000,00 zł pochodzi z budżetu gminy Rozprza.