Tłumacz Migam

Budowa drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w m. Niechcice

Zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w m. Niechcice - gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie", dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028, polega na budowie trzech odcinków drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w m. Niechcie, tj. ul. Zamurowa, ul. Kolonowa i ul. Lipowa. Teren objęty niniejszym projektem stanowi obszar osiedla mieszkaniowego. Branża drogowa jest wiodąca, oprócz tego projekt obejmuje branżę elektryczną (oświetlenie ulic), sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłącza, które zostały dostosowane do przewidzianych rozwiązań drogowych. Ponadto, z uwagi na efektywność działań przedmiotowy zakres robót, zostanie wykonany na ul. Akacjowej i ul. Jesionowej - zakres tych prac nie stanowi przedmiotu dofinansowania, a koszty zadania w całości zostaną pokryte z budżetu Gminy Rozprza.  

Przedmiotem dofinansowania jest budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem  i kanalizacją deszczową na trzech odcinkach tj.: ODCINEK 1.  ul. Zamurowa – zakres prac obejmuje budowę drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową na całej długości drogi 369m. STAN PROJEKTOWANY ODCINKA 1. kompleksowe zagospodarowanie pasa drogowego poprzez budowę jezdni, chodników i wjazdów na posesje. Kanalizacja deszczowa rozwiąże problem odwodnienia projektowanych jezdni i pozwoli na kontrolowane odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego. W zakresie robót budowlanych objętych projektem budowy przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu asfaltowego dla ruchu KR1.

ODCINEK 2. ul. Klonowa – zakres prac obejmuje budowę drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową na całej długości drogi 173m. STAN PROJEKTOWANY ODCINKA 2. kompleksowe zagospodarowanie pasa drogowego poprzez budowę jezdni, chodników i wjazdów na posesje. Kanalizacja deszczowa rozwiąże problem odwodnienia projektowanych jezdni i pozwoli na kontrolowane odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego. W zakresie robót budowlanych objętych projektem budowy przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu asfaltowego dla ruchu KR1.

ODCINEK 3. ul. Lipowa - ma charakter ciągły oraz jest jednorodny pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych - budowa drogi - obejmuje budowę drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową na całej długości drogi 222m. STAN PROJEKTOWANY ODCINKA 3. kompleksowe zagospodarowanie pasa drogowego poprzez budowę jezdni, chodników i wjazdów na posesje. Kanalizacja deszczowa rozwiąże problem odwodnienia projektowanych jezdni i pozwoli na kontrolowane odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego. W zakresie robót budowlanych objętych projektem budowy przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu asfaltowego dla ruchu KR1.

TABLICA - WZÓR.png