Tłumacz Migam

Inwestycje 2021

 • Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej w Rozprzy

  Prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza zakończone.

  Instalacje powstały na budynkach:

  Szkoły Podstawowej w Rozprzy budynek A- moc instalacji 29,92 kW,

  Szkoła Podstawowa w Rozprzy budynek B- 39,78 kW,

  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niechcicach - 35,70 kW,

   Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy -14,96 kW.,

   Urzędzie Gminy w Rozprzy- 33,32 kW,

   Przedszkolu w Rozprzy - 47,6 kW.

 • Droga w Longinówce

  Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Longinówka zakończona

  21 września odbył się odbiór techniczny drogi w Longinówce, a tym samym zakończyły się wszystkie prace. Zakres robót obejmował rozbudowę drogi na odcinku od ulicy Północnej w Milejowie do skrzyżowania drogi gminnej z DK91 o długości 935 metrów oraz na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej z DK91 do torów PKP o długości 1 258 metrów, budowę chodników wzdłuż drogi o szerokości 2 metrów, budowę i przebudowę zjazdów do posesji, przebudowę rowu przydrożnego, wymianę hydrantów oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego zamontowanego na istniejących słupach.