Inwestycje 2021

  • Trwa budowa kanalizacji wraz z przyłączami w m. Rozprza.

    Przypominamy, że wciąż trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Rozprzy, a w chwili obecnej firma zajmuje się wykonaniem przecisku pod drogą powiatową (Aleją 900-lecia) w kierunku ulicy Polnej. Tradycyjnie już, postępowi prac przyglądał się wójt Janusz Jędrzejczyk.  Do maja br. zostanie wybudowana kanalizacja wraz z przyłączami bocznymi o łącznej długości 1947,6 m.

  • Budowa drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w m. Niechcice

    Zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w m. Niechcice - gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie", dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028, polega na budowie trzech odcinków drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w m. Niechcie, tj. ul. Zamurowa, ul. Kolonowa i ul. Lipowa. Teren objęty niniejszym projektem stanowi obszar osiedla mieszkaniowego. Branża drogowa jest wiodąca, oprócz tego projekt obejmuje branżę elektryczną (oświetlenie ulic), sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłącza, które zostały dostosowane do przewidzianych rozwiązań drogowych. Ponadto, z uwagi na efektywność działań przedmiotowy zakres robót, zostanie wykonany na ul. Akacjowej i ul. Jesionowej - zakres tych prac nie stanowi przedmiotu dofinansowania, a koszty zadania w całości zostaną pokryte z budżetu Gminy Rozprza.