Inwestycje 2021

 • Kolejna inwestycja drogowa w Gminie Rozprza przed nami.

  W tym roku zostanie zrealizowane zadanie: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pieńki - Romanówka". W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi Romanówka-Pieńki o długości 0,8 km i szerokości 4 m. Koszt ogólny realizowanego zadania to 589 541,83 zł., w tym dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego – 180 tyś. zł. Gmina Rozprza systematycznie w każdym roku realizuje inwestycje drogowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

   

 • Pierwszy Eko-Słupek w Rozprzy

  Na podstawie opinii mieszkańców wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk zdecydował o zamontowaniu w centrum Rozprzy Eko-Słupka. Chcemy kontynuować działania związane z ochroną powietrza w Naszej gminie, a samo urządzenie służyć będzie zwiększaniu świadomości społecznej dotyczącej jakości powietrza, a także informować będzie kolorem światła o jego stanie -mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

 • Gmina Rozprza otrzymała 2 800 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

  Wniosek złożony przez Gmina Rozprza otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,8 mln co stanowi 100% inwestycji. "Chcemy poprawić bezpieczeństwo naszych mieszkańców dlatego wystąpiliśmy o dofinansowanie ze środków rządowych. W ramach inwestycji wybudujemy chodnik przy DK 91 od m. Rozprza do końca m. Ignaców oraz do cmentarza w m. Niechcice - mówi wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.

 • Trwa budowa kanalizacji wraz z przyłączami w m. Rozprza.

  Przypominamy, że wciąż trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Rozprzy, a w chwili obecnej firma zajmuje się wykonaniem przecisku pod drogą powiatową (Aleją 900-lecia) w kierunku ulicy Polnej. Tradycyjnie już, postępowi prac przyglądał się wójt Janusz Jędrzejczyk.  Do maja br. zostanie wybudowana kanalizacja wraz z przyłączami bocznymi o łącznej długości 1947,6 m.