Inwestycje 2021

 • Umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Niechcicach podpisana.

  W dniu dzisiejszym wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu w miejscowości Niechcice, gmina Rozprza”. Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej (1148mb) w miejscowości Niechcice, wzdłuż ulic: Lipowa, Klonowa, Jesionowa, Zamurowa i Akacjowa oraz wzdłuż drogi gminnej – ulicy Szkolnej wraz z budową przyłączy odgałęzień (387,4mb) do granic przewidzianych do podłączenia nieruchomości i działek na osiedlu w miejscowości Niechcice.

 • I etap przebudowy drogi powiatowej na odcinku Milejów-Łazy Duże zakończony

  Zakończył się I etap przebudowy drogi powiatowej na odcinku Milejów-Łazy Duże. Przebudowana została nawierzchnia na odcinku o długości 800 mb.Inwestycja w wysokości 243.790,92 zł. została sfinansowana po 50% ze środków Powiatu Piotrkowskiego i Gminy Rozprza.

  Obecnie trwają rozmowy na temat remontu kolejnych odcinków, tak aby poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.

 • Wakacyjny remont Szkoły Podstawowej w Rozprzy.

  Na początku lipca rozpoczął się remont – modernizacja pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy. Jest to zarazem trzeci, już ostatni etap modernizacji całego budynku. W chwili obecnej wykonawca wykonuje nowe przyłącza wodno-kanalizacyjne, przystosowuje łazienki do potrzeb najmłodszych oraz wykonuje nową instalację elektryczną. Całkowita wartość inwestycji to 427 932,67 zł a przewidywany termin zakończenia prac to koniec września 2021 r.

 • Umowa na przebudowę boiska sportowego w rozprzy podpisana

  W czwartek, 29 lipca 2021 r., wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk podpisał umowę z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Zbigniewa Ziembę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowę przyszkolnego boiska sportowego wraz z budową nawierzchni sztucznej, piłkochwytów oraz oświetlenia” przy Szkole Podstawowej w Rozprzy.

 • Gmina Rozprza zakończyła realizację projektu pt. „Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza”.

  Projekt realizowany przez gminę dofinansowany był w wysokości 1.644.105,59 zł. ze środków Unii Europejskiej. Na zakończenie projektu wójt gminy oraz dyrektorzy szkół spotkali się aby podsumować projekt. Uczestnicy jednogłośnie stwierdzili iż realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia wiedzy i zainteresowań uczniów a zakupiony sprzęt komputerowy pomógł w realizacji zajęć w trybie zdalnym.

 • Kolejna inwestycja drogowa w Gminie Rozprza przed nami.

  W tym roku zostanie zrealizowane zadanie: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pieńki - Romanówka". W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi Romanówka-Pieńki o długości 0,8 km i szerokości 4 m. Koszt ogólny realizowanego zadania to 589 541,83 zł., w tym dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego – 180 tyś. zł. Gmina Rozprza systematycznie w każdym roku realizuje inwestycje drogowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców.