Tłumacz Migam

Uroczyste otwarcie dwóch pracowni dydaktycznych i placu zabaw w Nowej Wsi

 

Na ten dzień czekali wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Uroczyste otwarcie i poświęcenie przez ks. Romana Gmyrka, dwóch pracowni dydaktycznych i placu zabaw, które miało miejsce 25 października 2013 r. na długo pozostanie w pamięci uczniów i grona pedagogicznego.

Podczas tak ważnej dla Szkoły uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych. Wszystkim uczniom towarzyszyli:  Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza, Bogdan Górecki Skarbnik Gminy oraz Elżbieta Piątek Radna Gminy Rozprza.

otwarcie_1.jpeg

Uczniowie przygotowali dla wszystkich gości  część artystyczną. W ich występie widać było jak bardzo cieszą się z nowych działań na rzecz szkoły.

otwarcie_2.jpeg

Z inicjatywy Dyrektora Wojciecha Kaczmarka, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, wzięła udział w konkursie na dotację z dziedziny edukacji ekologicznej „Moja wymarzona ekopracownia”. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Należało stworzyć projekt ekopracowni, dobrać pomoce dydaktyczne i uzasadnić ich przydatność do zajęć lekcyjnych. Z Urzędu Gminy w Rozprzy, Szkoła otrzymała dużą pomoc finansową i wsparcie merytoryczne. Dzięki temu szkoła mogła stworzyć ekopracownię, do której zakupiono m.in.: tablicę interaktywną z projektorem, laptop, mikroskopy, podświetlane globusy, szkielet człowieka, przestrzenny układ pokarmowy, multimedialny zestaw plansz dydaktycznych i wiele innych.

otwarcie_3.jpeg

Kolejną inwestycją była modernizacja pracowni informatycznej. Obecnie sala posiada 18 osieciowanych stanowisk uczniowskich wyposażonych w 12 komputerów. Wydatek ten został sfinansowany ze środków budżetowych przeznaczonych na działalność szkoły.

otwarcie_4.jpeg

 

Końcowym etapem było uroczyste otwarcie i poświęcenie Placu Zabaw i przecięcie wstęgi. Plac Zabaw powstał w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale także przy pomocy i wsparciu ze środków z budżetu Gminy Rozprza.  Nowo powstały plac zabaw daję możliwość realizacji zajęć ruchowych dla najmłodszych uczniów, ale przede wszystkim jest miejscem zabaw, uśmiechu i radości dla wszystkich dzieci.

Galeria