Tłumacz Migam

SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH od 1 stycznia 2021 r.

Terminy i płatności 2021.jpeg

Harmonogram wywozu odpadów w 2021 jest dostępny w zakładce: http://rozprza.pl/3031/562/harmonogram-wywozu-odpadow-2021.html

Wzór nowej deklaracji obowiązującej od 2021 dostępny jest w zakładce: http://rozprza.pl/638/163/wzor-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-od-2021-r.html