Tłumacz Migam

30 listopada wystartowała platforma pomocy dla emigrantów z Białorusi

Trzy i pół miesiąca po wyborach prezydenckich, a protesty na Białorusi wciąż trwają. Wiele osób czując zagrożenie planuje opuszczenie kraju. Pomocną rękę wyciągamy my – przyjaciele z zachodu. Organizacja ADRA Polska we współpracy z organizacją ADRA Białoruś zapewni kompleksową pomoc psychologiczną, prawną oraz poradnictwo w kwestiach pracy i schronienia poprzez portal internetowy GrupaWsparcia.pl.

Trudne początki emigracji

Białorusini przyjeżdżający do Polski mierzą się z sytuacją, która niesie ze sobą wiele zagrożeń – poczynając od niepewności związanej z procesem legalizacji statusu uchodźcy, przez obciążenie psychiczne, jakie niesie ze sobą wyjazd z kraju przy obecnej sytuacji politycznej, do problemów ze znalezieniem pracy, szkoły dla dzieci czy wreszcie bariery językowej. Źródła pomocy prawnej, doradztwa w sprawie pracy, edukacji czy wsparcia psychologicznego są oferowane przez znaczną ilość organizacji w Polsce. Widoczna jest jednak fragmentacja tych źródeł, która prowadzi do tego, że wyszukanie niezbędnych informacji jest skomplikowane.

Fundacja ADRA Polska, do której należy GrupaWsparcia.pl łączy siły z innymi organizacjami niosącymi pomoc dla Białorusinów przyjeżdżających do Polski.

Projekt „GrupaWsparcia.pl dla Białorusi” znacząco ułatwi dostęp do wszelkiego rodzaju pomocy, a także umożliwi beneficjentom bezpośredni i szybki kontakt z konkretnymi organizacjami oferującymi pomoc w danych dziedzinach. Wynajem pokoju czy znalezienie pracy będą znacznie ułatwione dzięki ustawieniom lokalizacyjnym, a dzięki automatycznemu tłumaczeniu, kwestie językowe nie będą przeszkodą przy komunikacji między Polakami a Białorusinami. Na działaniach projektowych skorzystają również obywatele Polski poprzez zatrudnienie imigrantów z Białorusi lub wynajem nieruchomości. Obie grupy doświadczą korzyści także dzięki budowaniu tożsamości wspólnoty oraz wzajemnych postaw otwartości i wsparcia.

Użytkownicy portalu uzyskają wsparcie psychologiczne, dzięki bezpłatnym spotkaniom grupowym prowadzonym przez psychologa w formie AUDIO oraz poprzez spotkania indywidualne tzn. konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne online. W projekcie przewidziane jest także bezpłatne poradnictwo prawne, które będzie realizowane przez magistra prawa z wieloletnim doświadczeniem.

Warto również podkreślić, że grupa wsparcia to portal społecznościowy, który pomaga w walce z problemami i daje przestrzeń do wzajemnego wspierania się użytkowników. Za pomocą chata o każdej porze dnia i nocy można podzielić się tym co spędza sen z powiek i otrzymać wsparcie od innych. Najgorsze jest trwać samotnie w problemie, lecz kiedy uzyska się wsparcie, można osiągnąć naprawdę wiele.

A dla osób bardziej mobilnych zostanie udostępniona aplikacja na smartfony w języku polskim i rosyjskim z możliwością rejestracji na portalu, dodawania i wyszukiwania ofert wsparcia. Dzięki czemu pomoc zawsze pozostanie w zasięgu ręki.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/pomoc-dla-bialorusi

Projekt dofinansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Fundacja ADRA Polska – powstała w 2009 dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, w kierunku ich usamodzielnienia się, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. W 2019 roku w ramach 13 projektów Fundacja ADRA Polska dotarła z pomocą m.in. w Tanzanii, Kenii, Ukrainie, Gruzji i Polsce do 3 282 osób, w dużej części osieroconych i dotkniętych ubóstwem dzieci.

Więcej o Fundacji ADRA Polska: www.adra.pl, www.facebook.com/ADRAPolska

Kontakt dla mediów:

Jakub Juszczyk

Fundacja ADRA Polska

+ 48  690 890 690

pomoc-dla-emigrantow-z-bialorusi-2a.jpeg

pomoc-dla-emigrantow-z-bialorusi.png