Tłumacz Migam

Kończy się II etap przebudowy drogi wewnętrznej w m. Gieski.

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gieski od nr 1 do nr 3 dobiega końca. Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. w chwili obecnej zakończyła wylewanie pierwszej warstwy asfaltu oraz zaczyna wylewanie drugiej warstwy ścieralnej. W ramach inwestycji przebudowano odcinek o łącznej długości 67,06 metra, a prace dotyczyły m. in:

  • robót rozbiórkowych oraz przygotowawczych,

  • wykonania robót ziemnych,

  • wykonania podbudowy pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonania jezdni z betonu asfaltowego,

  • wykonania zjazdów przez pobocza,

  • wykonania przepustu pod koroną drogi oraz usunięcia kolizji,

  • robót wykończeniowych, w tym wykonanie oznakowania pionowego.

Całkowity koszt II etapu inwestycji to 56 000,00 zł.

I etap kosztował 899 656,78 zł, z czego 524 010,00 zł Gmina Rozprza otrzymała z podziału środków budżetowych Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku.

II etap przebudowy drogi wewnętrznej w m. Gieski jest kolejną inwestycją, która ma służyć przede wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. Jest on zarazem zakończeniem całej przebudowy drogi w tej miejscowości. Wierzę, że nowa droga będzie trwała i zapewni bezpieczny i komfortowy przejazd wszystkim użytkownikom – mówi wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.