Tłumacz Migam

OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU ZMIANA STAWKI I NOWE ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU ZMIANA STAWKI i NOWE ZWOLNIENIE- na stronę.jpeg