Tłumacz Migam

Budowa wodociągu w miejscowości Mierzyn zakończona

W północnej części miejscowości Mierzyn zakończyły się prace związane z budową wodociągu na powstającym osiedlu domków jednorodzinnych. Etap I obejmował budowę sieci wodociągowej na działce nr ewid. 910/7 obręb Mierzyn o długości ok. 290 metrów (od istniejącego odcinka sieci wodociągowej do działki nr ewid. 910/ zakończonego hydrantem naziemnym). Ponadto wykonawca ma wykonać niezbędne badania, pomiary wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

Całkowity koszt inwestycji to 36 000,00 zł.

Gmina Rozprza od momentu wydzielenia 15 działek budowlanych, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, sprzedała sześć działek budowlanych. Do sprzedaży pozostały działki budowlane, oznaczone numerami ewidencyjnymi 910/9, 910/11, 910/12, 910/13, 910/14, 910/15, 910/16, 910/17, 910/18, znajdujące się w drugim rzędzie zabudowy, oznaczone na mapie kolorem zielonym.

Zainteresowanie działkami budowlanymi w tym rejonie z roku na rok rośnie i dlatego też koniecznym stało się podjęcie działań zmierzających do wybudowania wodociągu.

Więcej informacji na temat sprzedaży działek budowlanych położonych w obrębie Mierzyn oznaczonych numerami 910/9, 910/11, 910/12, 910/13, 910/14, 910/15, 910/16, 910/17, 910/18, stanowiących obecnie własność Gminy Rozprza, można uzyskać w siedzibie Urzędzie Gminy w Rozprzy lub pod numerem tel. 44 649 61 08 wew. 17.

mapa poglądowa - Mierzyn.png