Tłumacz Migam

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Page1.jpeg

Page2.jpeg

Page3.jpeg

Page4.jpeg

Page5.jpeg

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3