Tłumacz Migam

Życzenia z okazji święta Św. Cecylii

Wszystkim chórzystom.jpeg