Tłumacz Migam

Grunty przeznaczone do wydzierżawienia, najmu, użyczenia i sprzedaży


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-obręb BiałocinCekanówJanówkaKęszyn-DzięciaryLubień Mierzyn Niechcice Rajsko Duże Romanówka Stara Wieś Świerczyńsko Truszczanek Wola Niechcicka Stara Wroników.pdf (11,77MB)

PDFZarządzenie nr 74_2024 z dnia 4 lipca 2024 r.pdf (419,29KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży połozonych w obrębie Bagno.pdf (2,06MB)

PDFZarządzenie nr 65_2024 z dnia 27.06.2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w formie przetargowej nieruchomości komunalnych.pdf (441,98KB)

PDFMapa poglądowa.pdf (968,57KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - obręb Mierzyn dz. 1364_2 i 882.pdf (718,13KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - obręb Ignaców dz. 76_2.pdf (850,25KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia - Rozprza lokal o pow. 89.14 m2.pdf (749,29KB)


PDFOgłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości obręb Bagno ozn. nr. 295_2 i 296_2.pdf (1,72MB)


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. 28 obręb Truszczanek.pdf (282,98KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. 672 obręb Białocin.pdf (285,15KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego o pow. 89.14 m2 w Rozprzy.pdf (288,07KB)


PDFZarządzeie nr 37 _2024 z dnia 24.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (336,16KB)

PDFwykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - dz. 1364_2 i 882 obręb Mierzyn.pdf (387,17KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Rajsko Małe dz. 262 - lokal o pow. użytk. 45 m2.pdf (390,82KB)

PDFZarządzenie nr 28 z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (342,79KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Rajsko Małe dz. 262 - lokal o pow. użytk. 45 m2.pdf (390,82KB)

PDFZarządzenie nr 28 z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (342,79KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - Ignaców dz. 76_2.pdf (288,15KB)


PDFInformacja o unieważnieniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę dz. 463_3 obręb Wola Niechcicka Stara.pdf (311,45KB)

PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu położonego w obrębie Wola Niechcicka Stara ozn. nr 463_3.pdf (570,19KB)

PDFRegulamin I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej.pdf (937,81KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu - dz. 463_3 obreb WNS.docx (13,50KB)

DOCXklauzula RODO.docx (19,74KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - Łochyńsko dz. 415_2 pow. 117 m2.pdf (354,51KB)

PDFZarządzenie nr 23_2024 BurmistrzaRozprzy w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (344,21KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze położonych w ob. Bagno Białocin Kęszyn Dzięciary Wola Niechcicka Stara.pdf (2,05MB)

PDFZarządzenie nr 22_2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w ob. Bagno Białocin Kęszyn Dzięciary Wola Niechcicka Stara.pdf (370,19KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia garaż pow. 12m2 Rozprza.pdf (639,42KB)

PDFZarządzenie nr 24_2024 w sprawie ogłoszenia lokalu użytkowego - garażu przeznaczonego do wynajęcia.pdf (314,87KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie na wynajem lokalu użytkowego garażu.pdf (282,53KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - pow. 62 m2 - Rynek Piastowski 10a.pdf (330,18KB)

PDFZarządzenie nr 16 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (326,40KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Bagno dz. 295_2 296_2.pdf (780,17KB)

PDFZarządzenie nr 15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej ....pdf (356,92KB)


PDFZarządzenie 12_2024 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 104_2023 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Bagno.pdf (200,33KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Bagno dz. 295_2 i 296_2.pdf (779,06KB)

PDFZarządzenie Nr 104_2023 z dnia 05.12.2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej - obręb Bagno dz. 295_2 296_2.pdf (378,53KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - obręb Niechcice dz. 1280 o pow. 043 ha.pdf (361,25KB)

PDFZarządzenie Nr 103_2023 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu mieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (329,60KB)


PDFOgłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż działek 1414 1416 obręb Mierzyn.pdf (1,98MB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,63KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,41KB)

DOCXmapa Mierzyn dz. 1414 i 1416.docx (135,83KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Kęszyn Dzięciary Stara Wieś Wola Niechcicka Stara.pdf (779,13KB)

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Kęszyn Dzięciary Stara Wieś Wola Niechcicka Stara.pdf (1,04MB)

PDFOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu ustrnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci rolnej.pdf (237,96KB)

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (579,36KB)


PDFZarządzenie nr 81_2023 z dnia 06.10.2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę wyznaczonych gruntów komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu w Rozprzy w okresie Wszystkich Świętych w 2023 r.pdf (928,39KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Mierzyn ozn. nr 1414 1416.pdf (991,30KB)

PDFZarządzenie nr 73_2023 z dnia 21 września 2023 r.pdf (375,81KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze - położonych w obrębie Bagno Białocin Kęszyn Dzięciary Niechcice Stara Wieś Wola Niechcicka Stara.pdf (3,90MB)


PDFinformacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf (490,40KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia - Niechcice ul. Piotrkowska 3 o pow. 21 m2.pdf (671,12KB)

PDFZarządzenie Nr 66_2023 z 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (348,24KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - dz. 1030 obręb Niechcice.pdf (374,29KB)

PDFZarządzenie nr 65_2023 z dnia 1 września 2023r.pdf (345,29KB)


PDFZarządzenie nr 64_2023 z dnia 1 września 2023 r.pdf (347,49KB)

PDFWykaz lokalu użytkowego o pow. użyt. 47.96 m2 przeznaczonego do wynajęcia w miejscowości Romanówka.pdf (680,83KB)


PDFOgłoszenie burmistrza Rozprzy o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych.pdf (968,61KB)

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych.pdf (1,55MB)

PDFOświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu.pdf (230,58KB)

PDFKlauzula informacyjna.pdf (572,24KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego o pow. 47_96 m2 w Romanówce.pdf (292,16KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego o pow. 18 m2 w Niechcicach.pdf (292,23KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze.pdf (10,39MB)

PDFZarządzenie nr 52_2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze.pdf (632,20KB)

DOCXKlauzula informacyjna RODO - 2023.docx (20,36KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 910_13 i 910_14 obręb Mierzyn.pdf (1,89MB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,41KB)

PNGmapa pogladowa - Mierzyn.png (712,79KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,63KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze - dz. 673_27 obręb Rozprza.pdf (411,06KB)

PDFZarządzenie nr 51_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze - dz. 673_27.pdf (329,54KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze - dz 673_6 obręb Rozprza.pdf (398,38KB)

PDFZarządzenie nr 53_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza ozn. nr 673_6 przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze.pdf (306,58KB)


PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntu położonego w obrębie Wola Niechcicka Stara ozn nr 148 149 150 174 175 176 463_3.pdf (315,96KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntu położonego w obrębie Niechcice ozn nr 539 411 412 461_2 461_4 496.pdf (359,49KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntu położonego w obrębie Stara Wieś ozn nr 982 972 960.pdf (326,72KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntu położonego w obrębie Kisiele ozn nr 41 147.pdf (294,72KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntu położonego w obrębie Mierzyn ozn nr 1411 1413 1415.pdf (308,03KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Truszczanek ozn. nr 28 80.pdf (304,18KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Wroników ozn nr 76_4.pdf (285,09KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntu położonego w obrębie Kęszyn Dzięciary ozn nr 276 375 384 385.pdf (335,20KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Rozprza ozn nr 673_6.pdf (136,47KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Rozprza ozn nr 673_27.pdf (280,31KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Cekanów ozn nr 446.pdf (287,43KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łochyńsko ozn nr 443.pdf (279,24KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Milejów ozn nr 62.pdf (284,57KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Bagno ozn nr 272 273.pdf (280,33KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Białocin ozn nr 123 131 140_3 672 730.pdf (353,80KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Mierzyn ozn. nr 910_13 i 910_14.pdf (831,03KB)

PDFZarządzenie nr 35 z dnia 19.05.2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnych położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych.pdf (348,81KB)

PNGmapa pogladowa - Mierzyn dz. 910_13 i 910_14.png (788,37KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - obręb Straszów dz. 311 i 229.pdf (375,38KB)

PDFZarządzenie nr 33_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (330,78KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Romanówka dz. 168.pdf (1,49MB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,47KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,49KB)

ODTmapa poglądowa.odt (841,24KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia o pow. użytkowej 39_40 m2 w budunku komunalnym w miejscowości Łochyńsko.pdf (810,46KB)


PDFUnieważnienie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 910_13 obręb Mierzyn.pdf (395,84KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Bagno Zmożna Wola.pdf (993,69KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego o pow. 39_40 m2 w miejscowości Łochyńsko.pdf (288,18KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu rolnego położonego w obrębie Mierzyn ozn. nr 1336.pdf (746,83KB)

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych - obręb Mierzyn dz. 1336.pdf (878,21KB)

PDFKlauzula RODO.pdf (563,34KB)


PDFOgłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz. 225_5 obręb Rajsko Duże.pdf (1,52MB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,49KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,49KB)


PDFOgłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych - obręb Wola Niechcicka Stara dz. nr 7 59 10 62.pdf (768,87KB)

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rozprza.pdf (930,54KB)

PDFKlauzula RODO.pdf (547,72KB)


PDFOgłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż dz. nr 225_1 obręb Rajsko Duże.pdf (1,49MB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,49KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,49KB)

 

PDFZarządzenie Nr 9_2023 Burmistrza Rozprzy z dnia 13.02.2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie ewidencyjnym Romanówka ozn. nr 168.pdf (500,62KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Romanówka dz. 168.pdf (643,92KB)

ODT1. mapa poglądowa.odt (841,24KB)


PDFOgłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości obrębu Mierzyn dz. nr 910_13 i Truszczanek dz. nr 62_3.pdf (1,76MB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,49KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,40KB)

DOCXmapa poglądowa - Truszczanek dz. 62_3.docx (163,18KB)

PNGmapa pogladowa - Mierzyn dz. 910_13.png (788,37KB)


PDFZarządzenie nr 7_2023 Burmistrza Rozprzy z dnia 31.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w obrebie Białocin Łazy Duże Mierzyn Wola Niechcicka Stara na cele rolnicze.pdf (352,14KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze położonych w obrębie Białocin Łazy Duże Mierzyn Wola Niechcicka Stara.pdf (2,02MB)

DOCXKlauzula informacyjna RODO.docx (20,33KB)


PDFZarządzenie nr 107_2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.pdf (368,13KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. 225_1 obręb Rajsko Duże.pdf (504,96KB)


PDFZarządzenie Nr 108_2022 z dnia 19.12.2022 r.pdf (410,04KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ozn. nr 225_5 obręb Rajsko Duże.pdf (571,55KB)


PDFZarządzenie nr 103_2022 z dnia 06.12.2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolnicze położonych w obrębie Rozprza.pdf (375,25KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolnicze położone w obrębie Rozprza ozn. nr 291 28 i 681_6 681_6.pdf (1,28MB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolnicze położonych w obrębie Rozprza.pdf (355,12KB)

PDFZarządzenie Nr 104_2022 z dnia 07.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (311,89KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - obręb gieski dz. 215_2.pdf (329,15KB)

PDFZarządzenie nr 94_2022 z dnia 07.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - obręb Gieski dz. nr 215_2.pdf (300,06KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze - Rozprza dz. 681_5.pdf (436,62KB)

PDFZarządzenie nr 95_2022 z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze - obręb Rozprza dz. 681_5.pdf (309,99KB)

PDFMapa poglądowa - Rozprza dz 681_5.pdf (217,18KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Mierzyn dz. 910_14 i 910_15.pdf (334,08KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych w obrębie Milejów Rozprza Stara Wieś Niechcice.pdf (1,17MB)

PDFZarządzenie nr 93_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 07.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (342,82KB)


DOCXWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia położonej w obrębie Magdalenka ozn. nr dz. 293 część.docx (22,65KB)

DOCXZarządzenie nr 88_2022 z dnia 26.10.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.docx (22,65KB)


PDFZarządzenie Nr 86_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20.10.2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości ........pdf (437,03KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany - dz. 225_2 225_3 225_4 obręb Rajsko Duże.pdf (1,24MB)


PDFZarządzenie nr 81_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 03.10.2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu w Rozprzy (Wszystkich Świętych 2022 r..pdf (889,30KB)


PDFZarządzenie nr 77_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28.09.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - obręb Białocin, Łazy Duże, Mierzyn, Wola Niechcicka Stara.pdf (325,65KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne - obręb Białocin, Łazy Duże, Mierzyn, Wola Niechcicka Stara.pdf (1,81MB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Mierzyn dz 910_13 i obręb Truszczanek dz 62_3.pdf (808,75KB)

PDFZarządzenie nr 762022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26.09.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (346,94KB)


PDFOgłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonego na sprzedaż nireuchomości obrębu Mierzyn ozn. nr 910_14 i 910_15.pdf (1,65MB)

PDFMapa poglądowa.pdf (224,06KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,49KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,31KB)

PNGmapa - działki budowlane na sprzedaż.png (788,37KB)


PDFInformacja o odwołaniu przetargu.pdf (252,75KB)

PDFOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o pow. 44,47 m2 w Rozprzy (Rynek Piastowski 10a) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.pdf (1,30MB)

PDFWzór 1.pdf (224,27KB)

PDFWzór 2.pdf (258,70KB)

PDFWzór 3.pdf (210,58KB)

PDFWzór 4.pdf (518,87KB)

PDFRegulamin I przetargu ustnego ograniczonego.pdf (1,21MB)


PDFOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu rolnego położonego w obrębie Gieski i Stara Wieś.pdf (350,20KB)

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Gieski i Stara Wieś.pdf (1,50MB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Rozprzy - Rynek Piastowski 10a- o pow. użytkowej 44,47 m2.pdf (431,60KB)

PDFZarządzenie nr 62_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 lipca 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (303,29KB)


PDFWykaz lokalu przeznaczonego do użyczenia w Niechcicach o pow. 31 m2.pdf (297,71KB)

PDFZarządzenie nr 57_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (307,11KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przezaczonego do wynajęcia.pdf (436,74KB)

PDFZarządzenie nr 56_2022 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (314,23KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia w Niechcicach przy ul. Poprzecznej 5 - pow. 10,80 m2.pdf (308,83KB)

PDFZarządzenie Nr 55_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazy lokalu przeznaczonego do użyczenia.pdf (307,03KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze - Gieski, Lubień, Niechcice, Rajsko Duże, Romanówka, Stara Wieś, Wola Niechcicka Stara, Wroników.pdf (5,47MB)

PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - Milejów - pow. 75 m2.pdf (329,90KB)

PDFZarządzenie nr 53_2022 z dnia 12 lipca 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (377,84KB)

PDFZarządzenie nr 54_2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - Milejów.pdf (333,84KB)


PDFInformacja o wygasających umowach na dzierżawę dz. 876, 878, 879 obręb Wroników.pdf (308,59KB)

PDFInformacja o wygasających umowach na dzierżawę dz. 470, 471, 472 obręb Lubień.pdf (317,11KB)

PDFInformacja o wygasających umowach na dzierżawę dz. 286, 619, 832 obręb Stara Wieś.pdf (336,49KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie na dzierżawę dz. 261 obręb Romanówka.pdf (295,85KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie na dzierżawę dz. 88 obręb Rajsko Duże.pdf (295,51KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie na dzierżawę dz. 7,10, 59, 62 obręb Wola Niechcicka Stara.pdf (288,82KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego Niechcice.pdf (307,89KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Mierzyn, ozn. nr 910_14 i 910_15.pdf (367,03KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Niechcicach, pow. użyt. 28,72 m2.pdf (657,47KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego o pow. 28,72 m2- Niechcice.pdf (277,24KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Rozprza - stadion sportowy.pdf (626,61KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Mierzyn dz. 885, 887 (boisko sportowe).pdf (306,43KB)

PDFZarządzenie nr 32_2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (302,99KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego położonego w obrębie Gieski dz nr 82.pdf (259,25KB)


PDFWykaz lokalu przeznaczonego do wynajęcia o pow. 20,99 m2 obreb Rozprza.pdf (426,47KB)

PDFZarządzenie nr 28_2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (306,35KB)


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Rozprza o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 910_14 i 910_15 w obrębie Mierzyn.pdf (1,83MB)

PDFMapa poglądowa.pdf (224,06KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,31KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego w Rozprza na dz. 16_1 pow. 20,99 m2.pdf (276,69KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia -Wroników lokal o pow. 80,75 m2.pdf (313,22KB)

PDFZarządzenie nr 5 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia -Wroników lokal o pow. 80,75 m2.pdf (323,33KB)


PDFWykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia -Straszów - lokal o pow. 50,80 m2.pdf (471,87KB)

PDFZarządzenie nr 6 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia -Straszów lokal o pow. 50,80 m2.pdf (330,04KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Mierzyn dz. 910_14, 914_15.pdf (913,22KB)

PDFZarządzenie nr 32_2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn oraz ogłoszenia wykazu.pdf (371,94KB)

PDFMapa poglądowa.pdf (224,06KB)


PDFZarządzenie nr 91_2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 86_2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomosci komunalnych w Mierzynie.pdf (324,95KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego Straszów pow. 50,80m2.pdf (293,34KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 910_14, dz. 910_15 obręb Mierzyn.pdf (936,48KB)

PDFMapa poglądowa.pdf (224,06KB)

PDFZarządzenie nr 86_2021 z dnia 13 grudnia 2021 r..pdf (378,14KB)


PDFWykaz nieruchomosci przeznaczonej do użyczenia - Białocin dz. nr 476.pdf (657,29KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia przy ul. Sportowej 7B w Rozprzy.pdf (177,74KB)

PDFZarządzenie Nr 81_2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (163,87KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - obręb Bryszki dz. 304_1.pdf (341,60KB)

PDFZarządzenie nr 80_2021 z dnia 4 listopada 2021 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (308,52KB)


PDFWykaz lokalu uzytkowego przeznaczonego do wynajęcia - obręb Rajsko Duże - pow. użytk. 40 m2.pdf (709,57KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia o pow. 25 m2 - obręb Rozprza dz. 673-25.pdf (325,64KB)

PDFZarządzenie nr 75_2021 z dnia 26 października 2021 r..pdf (320,77KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolnicze - działka 681 5 i 681 6 obręb Rozprza.pdf (460,60KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy w Rozprzy nr 672021 z dnia 08.10.2021 r..pdf (336,71KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 293 obręb Magdalenka.pdf (323,84KB)

PDFZarządzenie nr 64_2021 z dnia 07.10.2021 r..pdf (323,60KB)


PDFInformacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki obrębu Romanówka nr 168.pdf (254,22KB)


PDFInformacja Wójta Gminy Rozprza ws wygaśnięcia umowy dzierżawy gruntu działki 681 5 681 6 Rozprza.pdf (263,79KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Romanówka, Stara Wieś, Świerczyńsko, Wola Niechcicka Stara, Wroników.pdf (801,73KB)

PDFRegulamin przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Romanówka, Stara Wieś, Świerczyńsko, Wola Niechcicka Stara, Wroników.pdf (1,30MB)

PDFKlauzula RODO.pdf (572,71KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów położonych w obrębie Białocin, Janówka, Mierzyn, Niechcice, Rajsko Duże.pdf (830,86KB)

PDFRegulamin przetargu na dzierżawę gruntów położonych w obrębie Białocin, Janówka, Mierzyn, Niechcice, Rajsko Duże.pdf (1,32MB)

PDFKlauzula RODO.pdf (641,54KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia do zarządzenia 48 2021.pdf (411,06KB)

PDFZarządzenie nr 48 2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 sierpnia 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (345,18KB)


PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaź nieruchomości obrębu Romanówka nr 168.pdf (1,04MB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,13KB)

ODTmapa poglądowa.odt (841,24KB)

DOCXklauzula informacyjna - postępowanie przetargowe.docx (20,27KB)


PDFMierzyn 910_12, 910_13.pdf (1,30MB)

PDFOświadczenie.pdf (237,02KB)

PDFMapa poglądowa.pdf (304,22KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,27KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (12,93MB)

PDFZarządzenie nr 46_2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (418,85KB)


PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 448_1, 2132, 2133_1, 2133_2 obręb Niechcice.pdf (279,93KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 910_1 (obecnie dz nr 910_6), 911, 971, 1336 obręb Mierzyn.pdf (308,63KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2129 obręb Niechcice.pdf (299,50KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 117, 53, 54, 55 obręb Janówka.pdf (280,87KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 130, 142, 246 obręb Białocin.pdf (293,04KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 5, 112, 151, 153, 157, 488, 896, 963 obręb Stara Wieś.pdf (328,69KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 7, 10, 59, 62, 25, 77, 153, 153, 179 obręb Wola Niechcicka Stara.pdf (320,76KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 281, 282 obreb Romanówka.pdf (268,17KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 476 obręb Cekanów.pdf (264,98KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 69, 70 obręb Świerczyńsko.pdf (263,73KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 87 obręb Rajsko Duże.pdf (267,91KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 260 obręb Kęszyn Dzięciary.pdf (261,93KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 52_16 obręb Wroników.pdf (264,49KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn.nr 910_11 Mierzyn.pdf (345,20KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn.nr 910_9 Mierzyn.pdf (317,02KB)


PDFLista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 2129 obręb Niechcice.pdf (281,70KB)


PDFWykaz oraz zarządzenie nr 38 2021 ws wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do yżyczenia.pdf (625,30KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Rozprzy - pow. użytkowa 89,14 m2.pdf (421,21KB)

PDFZarządzenie nr 34_2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Rozprzy.pdf (296,18KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Mierzyn działki 1364_2 i 882.pdf (382,00KB)

PDFZarządzenie nr 32_2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - działki nr 1364_2 i 882 Mierzyn.pdf (329,59KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - Niechcice, ul. Piotrkowska 3.pdf (336,29KB)

PDFZarządzenie nr 31_2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (348,78KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości obrębu Romanówka ozn nr 168.pdf (1,18MB)

ODTMapa poglądowa.odt (841,24KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,13KB)

DOCXKlauzula informacyjna - postępowanie przetargowe.docx (20,27KB)


PDFZałącznik oraz zarządzenie Wójta Gminy Rozprza z 4 maja 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia obręb Straszów.pdf (834,39KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości obrębu Niechcice ozn nr 2129.pdf (1,70MB)

ODTMapa poglądowa.odt (650,06KB)

DOCXWzór nr 1 - oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa i o ilości posiadanych użytków rolnych wchodzących w skład gospoda.docx (18,86KB)

DOCXWzór nr 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,13KB)

DOCXWzór nr 3 - klauzula informacyjna.docx (20,27KB)


PDFOgłoszenie I przetarg ustny nieograniczony działak 910 9 910 11 Mierzyn.pdf (1,49MB)

PDFMapa.pdf (143,58KB)

PDFKlauzula informacyjna.pdf (552,43KB)

PDFOświadczenie.pdf (237,02KB)


PDFZałącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rozprza nr 20 2021 wykaz lokalu użytkowego garażu przeznaczonego do wynajęcia.pdf (469,66KB)

PDFZarządzenie nr 20 2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego garażu przeznaczonego do wynajęcia działka 28 Rozprza.pdf (321,29KB)


PDFInformacja wygaśnięcie umowy dzierżawy gruntu rolnego w obrębie Straszów działka 312.pdf (283,92KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Mierzyn ozn. nr 910_12, 910_13.pdf (901,23KB)

PDFZarządzenie nr 14_2021 w sprawie przeznaczenia do sporzedaży nieruchomosci komunalnych położonych w obrebie Mierzyn nr 910_12, 910_13.pdf (394,35KB)

PDFMapa poglądowa.pdf (304,22KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Niechcice ozn. nr 461_1.pdf (537,16KB)

PDFZarządzenie nr 13_2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Niechcice ozn. nr 461_1.pdf (399,53KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie Niechcice ozn. nr 2129.pdf (534,89KB)

PDFZarządzenie nr 12_2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Niechcice ozn. nr 2129.pdf (399,48KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego (garażu) usytuowanego na działce nr 28 obręb Rozprza.pdf (287,81KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Romanówka ozn. nr 168.pdf (685,08KB)

PDFZarządzenie nr 1 2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej.PDF (401,54KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 910_9, 910_11 obręb Mierzyn.pdf (923,15KB)

PDFZarządzenie nr 75_2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruuchomości komunalnych.pdf (397,22KB) 


PDFZarządzenie nr 76 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia oraz wykaz.pdf (643,04KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2129 obręb Niechcice.pdf (279,77KB)


PDFInformacja w sprawie osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej nr 2129 obręb Niechcice.pdf (35,20KB)


PDFOgłoszenia Wójta Gminy Rozprza o przetargu ustnym nieograniczonym oraz regulamin na dzierżawę gruntu rolnego połóżonego w obrębie ewidencyjnym Wroników działka 76 4.pdf (146,17KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 910 5 obręb Mierzyn.pdf (354,27KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 910 4 obręb Mierzyn.pdf (351,08KB)


PDFWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy Białocin Ignaców Mierzyn Niechcice Stara Wieś Wroników.pdf (2,72MB)

PDFZarządzenie 58 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2020 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (375,56KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 76 2 obręb Ignaców.pdf (287,78KB)


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Rozprza o I ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż działki nr 2129 położonej w obrębie Niechcice.pdf (1,66MB)

DOCXWzór 1 - oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa i o ilości posiadanych użytków rolnych wchodzących w skład gospoda.docx (18,19KB)

DOCXWzór 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (15,46KB)

DOCXWzór 3 -klauzula informacyjna - postępowanie przetargowe.docx (20,08KB)


PDFWójt Gminy Rozprza podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia Romanówka.pdf (461,55KB)

PDFZarządzanie nr 48 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (321,68KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Białocin Stara Wieś Truszczanek.pdf (530,31KB)

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (1,18MB)


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 910 5 w Mierzynie.pdf (1,23MB)

PDFMapa poglądowa działki 910 5.pdf (276,75KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 910 4 położonej w Mierzynie.pdf (1,23MB)

PDFMapa poglądowa działki 910 4.pdf (276,32KB)


PDFWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy Białocin Stara Wieś Wola Niechcicka Stara.pdf (1,35MB)

PDFZarządzenie nr 46 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (356,86KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 76 2 Ignaców.pdf (1,21MB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego działka 261 obręb Romanówka.pdf (292,26KB)


PDFZarządzenie nr 44 2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (332,11KB)

PDFWykaz lokalu urzytkowego przeznaczonego do użyczenia zlokalizowanego w Rozprzy Rynek Piastowski 10a.pdf (316,16KB)


PDFZarządzenie nr 40 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (659,07KB)

PDFWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.pdf (10,54MB)


PDFZarządzenie nr 34 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (44,98KB)

PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia zlokalizowanego przy ul. Poprzecznej 5 w Niechcicach.pdf (323,45KB)


PDFZarządzenie nr 31 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 06 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn.pdf (675,26KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb Mierzyn 910 4.pdf (557,48KB)


PDFZarządzenie nr 30 2020 Wójta Gminy Rozprza z 15 06 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej w obrębie Mierzyn.pdf (397,00KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb ewidencyjny Mierzyn.pdf (699,54KB)


PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Wola Niechcicka Stara dz 148, 149, 150, 174, 175, 176, 463 3, 7, 10, 59, 62.pdf (341,63KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Truszczanek dz 28 i 80.pdf (306,17KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Stara Wieś dz 112, 982, 972.pdf (325,90KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Niechcice dz 539, 411, 412, 461 4, 496.pdf (346,16KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Kisiele dz 41, 147.pdf (299,17KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Kęszyn-Dzięciary dz 276, 375, 384, 385.pdf (336,88KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Białocin dz 121, 123, 131, 140 3, 672, 730.pdf (365,83KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Wroników dz 76 4.pdf (289,12KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Milejów dz 62.pdf (288,24KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Mierzyn dz 1414, 1413, 1415, 1416.pdf (323,06KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Łochyńsko dz 443.pdf (283,24KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Cekanów dz 446.pdf (287,51KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Bagno dz 272, 273.pdf (286,64KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Niechcice działka 1030.pdf (340,50KB)

PDFZarządzenie nr 27 2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczeniagowej Niechcice dz nr 1030.pdf (344,37KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Niechcice działka 2129.pdf (526,53KB)

PDFZarządzenie nr 26 2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej Niechcice dz nr 2129.pdf (404,17KB)


PDFZarządzenie nr 25 2020 wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza przeznaczonej do dzierżawy na ele nierolnicze.pdf (334,05KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze działka 673 27.pdf (425,23KB)


PDFInformacja że z dniem 31 sierpnia 2020 wygasa umowa dzierżawy gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Rozprza oznaczonej numerem 673 27.pdf (263,98KB)


PDFZarządzenie nr 24 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (326,86KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia działka nr 229 i 311 obręb Straszów.pdf (362,63KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Truszczanek.pdf (128,85KB)


PDFZarządzenie nr 15 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej w Ignacowie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (141,04KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (522,32KB)


PDFZarządzenie nr 14 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf (108,65KB)


PDFZarządzenie nr 13 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2020 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rozprza.pdf (386,28KB)


PDFZarządzenie nr 8 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (329,48KB)

PDFZałącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rozprza nr 8 2020 z 21 lutego 2020 wykaz nieruchomośi przeznaczonej do użyczenia.pdf (405,25KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego na działce 415 2 ob Łochyńsko.pdf (288,61KB)


PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza nr 102 2019 ws ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (309,97KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - załącznik do zarządzenia 102 2019.pdf (347,08KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Mierzyn.pdf (338,02KB)

PDFOgłoszenie Wójta gminy Rozprza w sprawie I ustnego nieograniczonego przetargu na spredaż nieruchomości.pdf (1,21MB)


PDFWójt gminy Rozprza podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenie - SP w Rozprzy.pdf (371,04KB)

PDFZarządzenie Nr 98 2019 Wójta gminy Rozprza z 3 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (312,10KB)


PDFWójt gminy Rozprza podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenie - SP w Milejowie.pdf (367,48KB)

PDFZarządzenie Nr 97 2019 Wójta gminy Rozprza z 3 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (315,80KB)


PDFZarządzenie 92 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (329,83KB)


DOCXWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia położonej w obrębie Magdalenka ozn. nr dz. 293 część.docx (22,65KB)

 

DOCXZarządzenie nr 88_2022 z dnia 26.10.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.docx (22,65KB)

 


PDFZarządzenie nr 107_2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.pdf (368,13KB)

 

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. 225_1 obręb Rajsko Duże.pdf (504,96KB)

 


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego o pow. 47_96 m2 w Romanówce.pdf (292,16KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego o pow. 18 m2 w Niechcicach.pdf (292,23KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - dz. 1030 obręb Niechcice.pdf (374,29KB)

PDFZarządzenie nr 65_2023 z dnia 1 września 2023r.pdf (345,29KB)


PDFZarządzenie nr 81_2023 z dnia 06.10.2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę wyznaczonych gruntów komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu w Rozprzy w okresie Wszystkich Świętych w 2023 r.pdf (928,39KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Bagno dz. 295_2 i 296_2.pdf (779,06KB) PDFZarządzenie Nr 104_2023 z dnia 05.12.2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej - obręb Bagno dz. 295_2 296_2.pdf (378,53KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Bagno dz. 295_2 i 296_2.pdf (779,06KB) PDFZarządzenie Nr 104_2023 z dnia 05.12.2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej - obręb Bagno dz. 295_2 296_2.pdf (378,53KB)


PDFWykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf (430,52KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży_Mierzyn.pdf (720,36KB)

PDFZarządzenie nr 88_2019 z dnia 24 października 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (347,00KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia_Magdalenka.pdf (387,18KB)

PDFZarządzenie 76_2019 z dnia 21 października 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (320,99KB)


PDFZarządzenie nr 84_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (354,66KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (683,39KB)


PDFZarządzenie 29_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (151,10KB)


PDFZarządzenie Nr 11_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (927,29KB)


PDFOgłoszenie o przetargu Mierzyn 910_3.pdf (198,79KB)


PDFOgłoszenie o przetargu Milejów.pdf (213,56KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 7 marca 2018.pdf (1,07MB)