Tłumacz Migam

Na terenie Gminy Rozprza trwają prace porządkowe, naprawy cząstkowe dróg orz budowa zjazdu z DK91 do ogródków działkowych w Niechcicach.

Na terenie Gminy Rozprza trwają prace porządkowe, naprawy cząstkowe dróg orz budowa zjazdu z DK91 do ogródków działkowych w Niechcicach.

 

Pracownicy interwencyjni wykonują na bieżąco prace porządkowe na terenie całej Gminy.

W ostatnim czasie wykonane zostało:

 • - naprawa przepustu na drodze Bogumiłów – Świerczyńsko,
 • - sprzątanie liści na ulicy Sportowej w Rozprzy,
 • - sprzątanie liści, koszenie trawników oraz prace porządkowe przy Cmentarzu Wojskowym w Milejowie,
 • - sprzątanie liści oraz prace porządkowe na terenie placów gminnych,
 • - wykonanie zjazdu z DK91 do ogródków działkowych w Niechcicach,

Trwa również naprawa dróg tłuczniowych równiarką:

 • Milejowiec – Witów,
 • Janówka – Cekanów,
 • Romanówka – Pieńki,
 • ul. Sadowa w Niechcicach,
 • drogi wewnętrzne w Starej Wsi,
 • droga Białocin Dębina.

W najbliższym czasie rozpocznie się również ręczne uzupełnianie ubytków w:

 • Cieślin,
 • Biała Róża,
 • Stefanówka,
 • Janówka w kierunku torów PKP.
 •