Tłumacz Migam

„Książka na wynos”

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 listopada instytucje kultury zostały zamknięte do 29 listopada. Oznacza to, że biblioteki publiczne przez najbliższe tygodnie pozostaną nieczynne dla swoich użytkowników. Osoby, które chcą wypożyczyć lub zwrócić książki mogą skorzystać z usługi "Książka na wynos", gdzie zbiory zostaną udostępnione na zewnątrz przed budynkiem biblioteki. Książki należy zamawiać telefonicznie  44 755-70-22 lub mailowo  . Wypożyczenia bez wcześniejszego zamówienia nie będą realizowane. Usługa dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy oraz filiach.

Regulamin usługi bibliotecznej „Książka na wynos”

1. Usługa „Książka na wynos” umożliwia czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy wypożyczenie i zwrot książek zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi.

2. Usługa „Książka na wynos” obejmuje wyłącznie materiały biblioteczne będące własnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy.

3. Książki oraz inne materiały biblioteczne można zamawiać telefonicznie lub pocztą elektroniczną w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach 09:00 – 17:00, we wtorek w godzinach 11:00 - 19:00.

4. Przy składaniu zamówienia Czytelnik zobowiązany jest podać imię, nazwisko, numer karty bibliotecznej oraz numer telefonu.

5. Zamawiać można tylko aktualnie dostępne książki (nie można zamawiać książek kwarantannowanych, w opracowaniu lub wypożyczonych).

6. Czytelnik zostaje poinformowany o skompletowaniu zamówienia oraz możliwej dacie i godzinie jego odbioru.

7. Udostępnianie przygotowanych książek i innych materiałów bibliotecznych odbywa się na zewnątrz w przygotowanym miejscu przed wejściem do biblioteki, o ustalonej godzinie.

8. Podczas odbioru książek należy mieć zasłonięty nos i usta, zachować dystans, a kontakt z pracownikiem biblioteki ograniczyć do minimum.

9. Czytelnicy obsługiwani są pojedynczo.

10. Wypożyczane zbiory zostają zarejestrowane na wskazanej w zamówieniu karcie czytelnika.

11. Pracownicy Biblioteki na telefoniczną prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, innych materiałach bibliotecznych oraz pomagają w doborze literatury.

12. Usługa „Książka na wynos” dostępna jest także w filiach bibliotecznych (w Lubieniu, Mierzynie, Milejowie i Niechcicach).

13. Czytelnik powinien starannie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

14. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.

KSIĄŻKA NA WYNOS.png