Tłumacz Migam

11 listopada - rocznica odzyskania Niepodległości

11 listopada 2020 r. obchodzimy 102 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Ze względu na panującą pandemię koronawirusa i związane z nią wymogi zachowania dystansu społecznego dzisiejsze obchody miały skromniejszy charakter niż co roku.
W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Życia w Rozprzy Mszę Świętą w intencji Ojczyzny - za pokój, bezpieczeństwo oraz zgodę odprawił ksiądz Prałat Wiesław Płomiński - proboszcz parafii NMP w Rozprzy.
Po mszy świętej w imieniu władz gminnych oraz wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka wiązanki oraz znicze pod pomnikiem poległych za Ojczyznę w centrum Rozprzy złożył zastępca wójta Artur Cubała.
, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rozprza Zdzisław Piątek, Radna Anna Pawłowska oraz ksiądz Proboszcz Wiesław Płomiński.

Wiązanki złożyli również Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Radny Sejmiku WojewódzkiegoPaweł Kowalczyk oraz

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy.
Dzień Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym, bowiem po 123 latach niewoli, 11 listopada 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość.
Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych, zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki odwadze, patriotyzmowi i sile walki, odzyskali wolność.
- Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy w tak pięknym i uroczystym dniu życzymy zdrowia, spokoju oraz zgody w tym trudnym dla nas wszystkich czasie - mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.