Tłumacz Migam

Defibrylatory AED na terenie gminy Rozprza zamontowane

Na terenie Gminy Rozprza zamontowane zostały defibrylatory AED ❤️
Przenośne urządzenia pomocne przy nagłym zatrzymaniu krążenia zostały zamontowane w Niechcicach, Mierzynie oraz Rozprzy.
- Nagłe zatrzymanie krążenia dotyka rocznie 40 tyś Polaków, przeżywa do 5%, 75 % tych poszkodowanych można uratować wykonując resuscytację i używając defibrylatora AED. Dlatego cieszą nas takie inicjatywy poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców - mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

Sprzęt został zakupiony ze środków Gminnej Komisji Alkoholowej na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy.

Co oznacza skrót AED?
Skrót ten tłumaczy się na język polski, jako Automatyczny Elektryczny Defibrylator (AED).
W rzeczywistości, skrót AED zaczerpnięty został z języka angielskiego: automated external defibrillator i oznacza:
• zautomatyzowany, czyli sterowany komputerowo, według zaprogramowanego algorytmu, który potrafi wykryć zagrażający życiu zbyt szybki rytm serca (migotanie komór serca – VF) i poinformować ratownika sygnałem głosowym i świetlnym o konieczności defibrylacji .
UWAGA: Po uruchomieniu AED urządzenie automatycznie instruuje i prowadzi ratownika przez cały algorytm reanimacji - nawet gdy nie trzeba defibrylować.
• zewnętrzny, czyli działający za pomocą samoprzylepnych elektrod na skórze klatki piersiowej chorego.
• defibrylator, a więc urządzenie wysyłające specjalnie opracowany impuls prądu stałego przez elektrody do serca, powodując tym samym powrót normalnego rytmu serca (60-90/min).
Zapraszamy do zapoznania się z filmem pokazującym jak używać defibrylator.