Tłumacz Migam

Szkolenie w Szkole Podstawowej w Straszowie

13 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie  odbyło się szkolenie "CUKIERKI" dla 23 nauczycieli z terenu Gminy Rozprza przygotowujące do realizacji programu wczesnej profilaktyki sfinansowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy.

img_3119.jpeg

Program Wczesnej Profilaktyki "Cukierki" jest oparty na bajce pod tym samym tytułem. Jego adresaci to dzieci w wieku od 6 do 10 lat (przedszkole, klasy I-III). Należy do oddziaływań z zakresu profilaktyki uprzedzającej, która bywa najbardziej skuteczna. Przybliża uczniom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtuje postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, rozwija postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.]

Galeria