Tłumacz Migam

Marszowo Koncertowa Orkiestra z Milejowa otrzymała Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego

Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk składa serdeczne gratulacje na ręce Prezesa Pawła Miłaka oraz Grzegorza Konopki - kapelmistrza „Marszowo Koncertowej Orkiestry Milejów”, która w tym roku otrzymała Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.

Historia „Marszowo Koncertowej Orkiestry Milejów” sięga 1876 roku. Jej założycielami i pierwszymi członkami byli ludzie, którzy powrócili ze służby w wojsku rosyjskim. Chcąc potrzymać swoje umiejętności, postanowili stworzyć przy kościele parafialnym w Milejowie orkiestrę, dając jednocześnie początek jej długiej i bogatej tradycji.
Początkowy 8-osobowy skład orkiestry powiększał się z biegiem lat i dziś orkiestra liczy sobie 39 muzyków. Stale też notuje się napływ młodych ludzi, którzy chcą się uczyć tajników gry muzycznej, by w przyszłości zagrać w orkiestrze, jak ich starsi koledzy. W ciągu 130 lat zmieniło się brzmienie orkiestry - wprowadzono nowe instrumenty, a w związku z tym ewoluował również repertuar - od pieśni religijnych, następnie poszerzony o utwory o tematyce narodowej. A obecnie orkiestra wykonuje także standardy muzyki poważnej, rozrywkowej i jazzu.
Od 1986 orkiestra znana dotychczas jako „Orkiestra z Milejowa” podjęła współpracę z OSP w Longinówce i przyjęła nazwę „Orkiestra Dęta OSP w Longinówce”. Od tego czasu rozpoczął się nowy, bogaty w sukcesy okres dla zespołu. Obejmuje on liczne wstępy na uroczystościach państwowych, religijnych, pożarniczych, festynach, imprezach promujących gminę, powiat. To także ciąg sukcesów. Udział w przeglądach wojewódzkich, powiatowych, na których orkiestra zdobywa zwykle główne nagrody. W roku 2017 Orkiestra zakończyła współpracę z jednostką OSP w Longinówce, założyła stowarzyszenie oraz przyjęła nową nazwę - "Marszowo Koncertowa Orkiestra Milejów".

123140621_2665951510365440_6782337914136658411_o.jpeg