Tłumacz Migam

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Rozprza

Szkoła Podstawowa w Niechcicach.

"Wśród pierwszaków chodzą słuchy,

Narzekają więc maluchy,

Powtarzają niewesoło,

Ślub będziemy brać ze szkołą..."

Takimi słowami 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.  Klasa 1a i 1b pod okiem wychowawców, pani Edyty Pawłowskiej oraz pani Zdzisławy Pielużek zaprezentowały swoje umiejętności wokalne oraz recytatorskie w krótkim montażu słowno - muzycznym, po którym Pan Dyrektor dokonał uroczystego pasowania. Całość uroczystości uświetnił występ chóru szkolnego prowadzonego przez pana Zbigniewa Woszczyka.

 


Szkoła Podstawowa w Straszowie

Szczególny dziś dzień - święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. Swoją wdzięczność,  za trud włożony w kształtowanie uczniowskich serc i umysłów, Samorząd Uczniowski wyraził krótkim koncertem życzeń. Uczniowie klas IV a oraz IV b przygotowani przez panie Monikę Studziżur i Magdalenę Kaczorowską, złożyli wszystkim związanym z oświatą życzenia poprzez montaż słowno - muzyczny.

W tym ważnym dniu, w sali gimnastycznej zebrali się przedstawiciele trójek klasowych, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice uczniów klasy pierwszej oraz pierwszaki gotowe do ślubowania.

Pani dyrektor złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia z okazji DEN i wręczyła nagrody za pracę.

Po tej części Samorząd Uczniowski sprawdził czy ich koledzy mogą być przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie. Społeczność szkolna z panią dyrektor - Małgorzatą Pokorą oraz panią wicedyrektor- Grażyną Lewińską wysłuchała jakich piosenek nauczyli się do tej pory, ile wiedzą o zasadach dobrego zachowania,jakie wiadomości przyswoili, oczywiście dzięki swojej  wychowawczyni - pani Romanie Matusik.

Kiedy już wszyscy przekonali się, że nowi adepci są gotowi, by stać się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej pani dyrektor przyjęła ślubowanie pierwszaków, a następnie pasowała ich na uczniów. Po pasowaniu nastąpiła chwila na wręczenie upominków. Najpierw przedstawiciele Samorządu Szkolnego podarowali pierwszakom pamiątkowe ołówki, a następnie rodzice obdarzyli swoje dzieci słodkimi rożkami obfitości.

 


Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

 


Szkoła Podstawowa w Milejowie

Ślubowanie pierwszych klas.

13 października 2020 r. na długo zapadnie w pamięci dzieciom rozpoczynającym swą edukacyjną przygodę w Szkole Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie. W tym dniu pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie przyrzekając być dobrymi uczniami godnie reprezentującymi szkołę.

Następnie pani dyrektor Iwona Misztela, wiekowym ołówkiem, dokonała pasowania pierwszaków na uczniów, a wychowawczyni Agata Dozdek wręczyła im pamiątkowe dyplomy. Pani dyrektor pogratulowała dzieciom występu, w trakcie którego zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, a także, życzyła dużo radości oraz samych miłych dni spędzonych w szkole.

Po pasowaniu głos zabrali uczniowie klasy II, którzy pod kierunkiem wychowawczyni Urszuli Apanowicz powitali pierwszoklasistów w imieniu społeczności szkolnej, dodawali otuchy oraz zapewniali, że chętnie będą służyć pomocą młodszym kolegom.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej.

14 października uroczyście obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie. Część oficjalną rozpoczęła Dyrektor Szkoły Iwona Misztela, która powitała przybyłych na uroczystość uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie pani dyrektor złożyła życzenia kadrze pedagogicznej i pracownikom, podkreślając duży wkład i zaangażowanie w życie szkoły mimo trudności związanych z pandemią. Po odczytaniu życzeń, jakie nadeszły od Wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka, wręczyła "Nagrody Dyrektora", które w tym roku otrzymali - Urszula Apanowicz, Ilona Szewczyk, Ewelina Podogrocka, Elżbieta Piątek i Sylwia Depczyńska. Po części oficjalnej głos zabrała młodzież, która pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego - Anny Laczek i Urszuli Apanowicz, zaprezentowała część artystyczną, w której, w żartobliwy sposób, zaprezentowane zostały scenki związane z nauką, jakie rozgrywają się zarówno w domach uczniów, jak i w szkole.

 


Szkoła Podstawowa w Mierzynie

W dniu 13.10.20 w Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie  jak każdego roku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tegoroczna akademia miała nieco inny charakter. Zorganizowana ze względu na pandemię  w reżimie sanitarnym. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza część odbyła się o godzinie 11.00 dla uczniów kl. IV- VIII oraz nauczycieli tam uczących. Wesołe przedstawienie przygotowała kl. VIII, VIb, IV pod czujnym okiem p. U. Wieczorek- Burzyńskiej i A. Oster- Ryżewskiej. Po przedstawieniu nauczyciele oraz pracownicy obsługi w ramach podziękowań za zaangażowanie i trud wkładany w wychowanie młodego pokolenia otrzymali od swoich podopiecznych piękne róże ufundowane przez Samorząd Szkolny.

Druga część uroczystości - ślubowanie uczniów klasy I swój początek miała o godzinie 12.00.  Uczniowie kl. I byli tutaj najważniejszymi aktorami na scenie. Dzielnie przygotowywali się do występu od początku roku szkolnego. Podczas apelu pięknie śpiewali piosenki oraz recytowali wiersze.

 Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Radna Gminy Rozprza pani Małgorzata Olczyk, Dyrektor Szkoły, nauczyciele, uczniowie klas 0 – III oraz rodzice uczniów klasy pierwszej. Po zakończeniu części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze w obecności pocztu sztandarowego pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Agata Lipińska wraz z panią Małgorzatą Olczyk oraz wychowawcą klasy Magdaleną Matuszczyk dokonała symbolicznego pasowania na ucznia klasy I oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy.

Oprócz tak ważnego dla dzieciaków ślubowania, nie zabrakło życzeń dla nauczycieli, które złożyły uczennice kl. VIII, oraz piosenki, którą wykonały gwiazdy naszej szkolnej sceny Lena Olczyk i Kaja Tralińska.

Na koniec każdej z części uroczystości pani Dyrektor Agata Lipińska złożyła życzenia nauczycielom oraz pracownikom obsługi, a także odczytała życzenia od Wójta oraz Przewodniczącej Rady Gminy Rozprza.

To było bardzo ważne wydarzenie, które wszystkim zostanie na długo w pamięci.