Tłumacz Migam

Zmarł Pan Wacław Grzybowski, syn Zofii Grzybowskiej

Z głębokim żalem informujemy.jpeg

Zdjęcie nekrologu Wacława Grzybowskiego