Tłumacz Migam

Budowa drogi dojazdowej do pól w Gieskach ukończona.

Zakończyła się budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gieski. Inwestycja obejmowała budowę nowej drogi wewnętrznej na długości 1336,89 m w tym:

  • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
  • wykonanie robót ziemnych,
  • wykonanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
  • wykonanie zjazdów przez rów i pobocza,
  • wykonanie przepustów pod koroną drogi,
  • usunięcie kolizji, docieplenie wodociągu,
  • umocnienie poboczy, regulacja rowów,
  • wykonanie oznakowania pionowego

Nowa droga ma szerokość 4,5 metra jedni oraz 0,75 – 1 metra pobocza umocnionego kruszywem.

Całkowita wartość inwestycji to 899 656,78 zł z czego 524 010,00 zł Gmina Rozprza otrzymała z podziału środków budżetowych Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku.

 

Zdjęcia powyżej przedstawiają nowa drogę w miejscowości Gieski.