Tłumacz Migam

Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Przedszkola Samorządowego w Niechcicach za nami.

W minioną sobotę, 3 października 2020 r. o godzinie 12.00 w Niechcicach odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Przedszkola Samorządowego. Jest to jedna z największych inwestycji na terenie gminy Rozprza w ostatnich latach a jej historia rozpoczęła się tak:

W połowie 2015 r. zostały opracowane trzy koncepcje funkcjonalno – przestrzenne, które zostały poddane dyskusji i opiniowaniu przez Dyrekcję Przedszkola – Panią Beatę Sianos,  Społeczny Komitet Budowy Przedszkola, przedstawicieli Rady Gminy oraz Urząd Gminy w Rozprzy. Do dalszego projektowania wybrano koncepcję nr 3. Dyskutowano także nad lokalizacją przedszkola. Zdawaliśmy sobie sprawę, że okres przejściowy będzie bardzo trudny dla pracowników przedszkola, dzieci i rodziców, ponieważ trzeba było podjąć decyzję  o tymczasowym przeniesieniu przedszkola w inne miejsce. Jednakże obecna lokalizacja była lokalizacją najlepszą dla nowego przedszkola z uwagi na położenie – w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego oraz lasu, a także dostępność infrastruktury technicznej i  dojazd ulicami osiedlowymi. I tu bardzo dziękujemy kadrze przedszkola i rodzicom za cierpliwość i wyrozumiałość.

Następnie firma projektowa Usługi Projektowo Budowlane Andrzej Wierzbowski zaprojektowała kompleksową, wielobranżową dokumentację budowlano wykonawczą, dla której w z początkiem roku 2016 pozyskano pozwolenie na budowę.

Nasza Gmina starała się pozyskać fundusze na budowę przedszkola. Niestety w przeprowadzanych wówczas konkursach, w których moglibyśmy to dofinasowanie otrzymać, nie udało się nam znaleźć  w szczęśliwej grupie samorządów objętych wsparciem.

Z uwagi na pogarszające się warunki funkcjonowania przedszkola, na początku w roku 2018 ogłosiliśmy przetarg na wykonanie tej inwestycji. Dopiero w trzecim przetargu wyłoniliśmy wykonawcę, który z początkiem sierpnia 2018r. rozpoczął wykonywanie prac budowlanych. Zakładany wówczas termin wykonania inwestycji był na dzień 1 czerwca 2020r.  Niestety Wykonawca ten wykonywał prace z opóźnieniem, a następnie w marcu 2019 r. opuścił plac budowy. Sytuacja była zła, zamiast zakładanego postępu prac zostaliśmy z rozpoczętą, niezabezpieczoną budową, dla której konieczne było przeprowadzenie inwentaryzacji tego co zastaliśmy na budowie. Przygotowano dokumenty dla przetargu, na dokończenie budowy przedszkola. W sierpniu 2019r. plac budowy przejęła firma AMB Budownictwo Pana Krzysztofa Prokopa z m. Kozia Wieś w gminie Krasocin i nareszcie prace ruszyły. Firma zrealizowała wszystkie roboty w zakładanym terminie do tj. 31 lipca 2020r. Powstał piękny obiekt o powierzchni użytkowej 1.018 m2 z pięcioma salami dla dzieci, salą gimnastyczną, jadalnią, zapleczem administracyjnym oraz zapleczem kuchennym. Obiekt zaplanowano dla 125 dzieci. Aktualnie według nowych wytycznych GIS może przebywać 114 dzieci.

Zrealizowano także plac zabaw, wewnętrzny układ komunikacyjny oraz parkingi dla rodziców wzdłuż ogrodzenia przedszkola. Budynek jest wyposażony w niezależne źródło ogrzewania – kotłownię na pellet oraz dodatkowo pompę ciepła. Na ten zakres otrzymaliśmy dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Budynek został wyposażony w nowe meble w salach dla dzieci, nowe meble dla części administracyjnej oraz kompleksowe wyposażenie kuchni (sprzęty i naczynia). Aktualnie dostarczane są zabawki i gry edukacyjne.

Całość projektowania oraz następnie nadzór nad realizacją zadania objęła firma Usługi Projektowo Budowlane Andrzej Wierzbowski w składzie: Pan inż. Andrzej Wierzbowski (konstrukcja i architektura), Pan inż. Bogdan Adamus (branża sanitarna), Pan inż. Jacek Jakubowski i Pan inż. Andrzej Goszczyński (branża elektryczna).

Realizacja to firma AMB Budownictwo Krzysztof Prokop – właściciel i kierownik robót budowlanych Pan inż. Krzysztof Prokop, wraz z zespołem – Panią inż. Sylwią Włodarczyk i Panią inż. Pauliną Skrobisz Kusa,  Panem inż. Łukaszem Marszałkiem, Pan inż. Krzysztofem Belickim i Pan inż. Konradem Stolarczykiem.

Budowa nowego obiektu pochłonęła z budżetu gminy ponad 6 mln 200 tyś zł.

W uroczystości otwarcia nowo wybudowanego przedszkola wzięli udział posłowie na Sejm RP -  Dariusz Klimczak oraz Cezary Grabarczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego Bernard Matyszewski, ksiądz proboszcz parafii w Niechcicach ks. Paweł Gancarek, Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Rozprza Agata Bartkowska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rozprza Józef Bielas i Zdzisław Piątek, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Niechcicach Beata Sianos, Przedstawiciele Łódzkiego Kuratora Oświaty, radni, sołtysi, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy, przedstawiciele placówek oświatowych z terenu gminy Rozprza, pracownicy Urzędu Gminy w Rozprzy, przedszkolaki wraz z rodzicami oraz przybyli goście.

Po oficjalnym przecięciu wstęgi i poświęceniu placówki wszyscy udali się na zwiedzanie obiektu i poczęstunek. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół Swing Kasztelania Band.