Tłumacz Migam

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Page1.jpeg

Page2.jpeg

Page3.jpeg

Page4.jpeg

Zdjęcie od 1 do 4 przedstawiają informację wizualną dotyczącą ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.