Tłumacz Migam

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy.

W związku z zagrożeniem epidemicznym na terenie powiatu piotrkowskiego Gmina Rozprza znajduje się w strefie żółtej. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy informuje, że inkasent nie będzie pobierał opłat za wodę.

Sołtysi poszczególnych miejscowości będą informować mieszkańców o terminie odczytów wodomierzy. Prosimy umieszczać aktualny stan wodomierzy w widocznych miejscach na skrzynkach pocztowych.

W trosce o dobro petentów i pracowników apelujemy o ograniczenie wizyt osobistych na terenie ZGKG.

Telefon kontaktowy: 44 615 80 93