Tłumacz Migam

Powiat Piotrkowski w żółtej strefie!

W żółtej strefie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych, jeśli nie można zachować w nich 1,5-metrowego dystansu oraz w miejscach pracy i w zamkniętych pomieszczeniach. W lokalach i ogródkach klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez siebie miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Obsługa zakrywa usta i nos. Przestrzeń wydzielona dla pojedynczej osoby musi wynosić 4 mkw. Jeżeli chodzi o wesela i uroczystości rodzinne, to maksymalna liczba uczestników wynosi 100 osób. Nie trzeba zasłaniać ust i nosa. Na targowiskach obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk przez klientów podczas zakupu towarów lub usług. Zmiany dotyczą także obrzędów religijnych. Jeśli wydarzenie religijne odbywa w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeśli odbywa się na przestrzeni otwartej, uczestnicy (z wyjątkiem osób sprawujących kult) muszą zachować 1,5-metrowy dystans lub zakrywać usta i nos.

Info: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

zoom_7f84f2e9ae74189de4886c30a4444eb5.jpeg

Na zdjęciu znajduje się mapa polski z podziałem na powiaty i oznaczeniem stref: czerwonej, żółtej i niebieskiej.