Tłumacz Migam

Przegląd placówek oświatowych i wakacyjne remonty szkół

Podczas pandemii w okresie wakacyjnym w Szkołach i Przedszkolach na terenie naszej Gminy trwały intensywne prace remontowe i porządkowe. Efektowi prac przyglądał się wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk. W tym roku wykonano m. in.:

SP Rozprza

 

 

SP Niechcice

Dyrektor Szkoły informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 w okresie pandemii oraz nieobecności uczniów, na terenie szkoły zostały przeprowadzone inwestycje oraz prace remontowe. Dzięki darowiznom życzliwych dla nas osób oraz środkom z Urzędu Gminy w Rozprzy udało się odnowić i wykonać generalny remont:

- amfiteatru szkolnego,

- remont sal zajmowanych przez przedszkole w Niechcicach,

- biblioteki multimedialnej,

- klasopracowni,

- świetlicy szkolnej,

- stołówki,

- sali do gimnastyki korekcyjnej.

W wielu pomieszczeniach zostało wymienione oświetlenie na rasterowe (gwarantujące równomierne rozprowadzenie oświetlenia po całym pomieszczeniu). W całym budynku odnowiono hole oraz korytarze, wymieniono balustradę przy wejściu na piętro. W części centralnej szkoły powstało miejsce z patronem naszej placówki.

Wszelkie przedsięwzięcia, jakie miały miejsce były zasługą wielu osób, które z poświęceniem i zaangażowaniem na taki efekt pracowały.

Info: SP w Niechcicach

 

 

SP Milejów

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie zostały ukończone dwie inwestycje.

Odbudowa wiaty na rowery. Koszty odbudowy zostały pokryte z budżetu szkoły przy wsparciu Rady Rodziców, organu prowadzącego oraz innych przyjaciół szkoły.

Dyrektor oraz cała społeczność szkolna dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do ukończenia tej budowy:

Wójtowi Gminy panu Januszowi Jędrzejczykowi,

Radzie Rodziców i pani przewodniczącej Ewie Adaszek,

Dyrektorowi Julianowi Miszteli i pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza,

Firmie Erwik - Monika Rużycka i Rafał Rużycki,

panu Zbigniewowi Ogłozie,

panu Grzegorzowi Pirkowi.

Ponadto w szkole została utworzona ekopracownia pt. "Gram w zielone". Znajduje się ona w sali nr 4, która została poddana całkowitemu remontowi. W sali położono gładź gipsową na  ścianach i na suficie, wymieniono oświetlenie na lampy ledowe, wymieniono wszystkie meble oraz rolety w oknach. Została zamontowana nowa tablica interaktywna, utworzono stanowiska do mikroskopowania. Pracownia została wyposażona w 12 tabletów oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych. Koszt tej inwestycji to ponad 50 tys. zł, które szkoła otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, przy udziale własnym 5 tys. zł. Mamy nadzieję, że praca w tej pracowni będzie dla uczniów i nauczycieli samą przyjemnością.

Info: SP w Milejowie

 

 

SP Mierzyn

Remonty w Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie

W okresie wakacyjnym lipiec - sierpień 2020 r, w szkole trwały intensywne prace remontowe i porządkowe. W tym okresie zostały odświeżone szkolne łazienki. Zakupiono i wymieniono nowe drzwi, odnowiono ściany.

Drzwi zostały również wymienione w szkolnej kuchni oraz na korytarzu.

Na placu zabaw, po raz kolejny, zostały wymienione zniszczone, drewniane elementy.

Z uwagi na trwająca pandemię COVID – 19, w szkole zamontowane zostały pojemniki na płyny dezynfekcyjne oraz zakupione zostały kosze, termometry, kombinezony.

Otrzymaliśmy również wsparcie od władz Gminy Rozprzy, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego w postaci maseczek i płynów dezynfekujących.

Włożono dużo pracy i wysiłku aby szkoła przygotowana została do nowego roku szkolnego.

Trwają prace w otoczeniu szkoły. W sierpniu rozpoczęty został remont dachu. Jest to ogromna inwestycja, która ma poprawić bazę lokalową szkoły. W nadbudowanej części znajdą się dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na sale lekcyjne, świetlicę oraz łazienki.

Prace potrwają kilka miesięcy.

Info: SP Mierzyn

 

 

SP Nowa Wieś

W okresie wakacyjnym od 1 lipca do 17 sierpnia 2020 r. w Szkole Podstawowej przeprowadzono remont korytarza na parterze, a zakres prac obejmował m. in.:

  • demontaż starej boazerii,
  • skucie starych tynków ze ścian,
  • montaż płyt gipsowych na ścianach,
  • wymianę instalacji elektrycznej,
  • wykonanie sufitu podwieszanego,
  • instalację nowego oświetlenia,
  • malowanie ścian oraz położenie tynku żywicznego,
  • usunięcie starych futryn i drzwi oraz montaż nowych,
  • położenie tapety na części ściany,
  • montaż nowego dzwonka.

Remont w całości wykonali rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka.

Info: SP w Nowej Wsi

W ubiegłym tygodniu pracownicy interwencyjni Urzędu Gminy oraz pracownicy ZGKG w Rozprzy zamontowali na boisku 2 nowe piłko chwyty.

 

 

SP Straszów

W  Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie, w której dokonano szeregu zmian dostosowujących szkołę do sytuacji epidemicznej m.in. zamontowano dyspensery płynu dezynfekującego we wszystkich łazienkach i na korytarzach szkolnych, zabezpieczono szkołę w środki dezynfekcyjne, dostosowano plan zajęć umożliwiający zróżnicowany czas korzystania z przerw szkolnych dla uczniów I i II etapu edukacyjnego, opracowano „Procedury uczestnictwa uczniów w zajęciach szkolnych od 1 września 2020”. Najistotniejszą zmianą, zaistniała jest wymiana podłogi na górnym korytarzu oraz wydzielenie pomieszczenia na izolatorium dla dzieci z podejrzeniem choroby oczekujących na odbiór przez rodziców.

Dzięki tym  działaniom w szkole łatwiej będzie można utrzymać bezpieczne i higieniczne warunki pozwalające na funkcjonowanie w dobie pandemii.

Info: SP w Straszowie

 

 

Przedszkole w Rozprzy

 

 

Przedszkole w Niechcicach

 

Na zdjęciach przedstawione są budynki i wnętrza szkoły Podstawowej w Rozprzy, Niechcicach, Milejowie, Mierzynie, Nowej Wsi, Straszowie. Przedstawione są również Przedszkola w Rozprzy i Niechcicach oraz dyrektorzy poszczególnych placówek, wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk oraz kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy Pani Edyta Łukasik.