Tłumacz Migam

Obchody Święta Niepodległości w Niechcicach.

 

„Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej” 8 listopada 2013 roku młodzież Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach włączyła się w obchody Święta Niepodległości. W montażu słowno-muzycznym przypomniała najważniejsze wydarzenia. Pytać o Ojczyznę – to pytać o drzewo, ptaki, łąki, miasta i ludzi. Walczyć o wolność to zdobywać dla siebie i innych promyk słońca, kroplę deszczu, pierwszą gwiazdkę na Wigilię. Kochać kraj rodzinny to wstawać rano, modlić się, płakać i śmiać się, a kiedy przyjdzie czas, czas próby i rachunku, nie żałować krwi, potu i serca. Zanim nadszedł upragniony dla Polaków dzień niepodległości, 11 listopada 1918 r., kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim.

 dsc00515.jpeg

Lata 1772, 1792,1795 były tragiczne w naszej historii. Rozbiory, których dokonali nasi sąsiedzi sprawiły, że Polska została wymazana z map świata. Nie zginęli jednak Polacy, którzy przez 123 lata walczyli o odzyskanie ojczyzny.

Rok 1831 i 1864- zmaganie się o polskość przeciwko rusyfikacji i germanizacji. Młodzi Polacy szli na śmierć dla nas, byśmy mieli dziś wolny i własny kraj.

dsc00506.jpeg

Zespół wokalny wykonał układ do piosenki „Przybyli ułani”, natomiast solistka Iga Grzejszczak  piosenką „Rozkwitały pąki białych róż” wprowadziła słuchających w zadumę.  O godzinie 12.00 uczniowie złożyli  kwiaty i zapalili znicze na mogile żołnierzy.

 
Galeria