Tłumacz Migam

6 września 2020 r. obchodziliśmy 81 rocznicę bitwy o Szosę Piotrkowską w Milejowie.

Jak co roku, tradycyjnie w pierwszą niedzielę września odbyły się na cmentarzu wojennym w Milejowie uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu spod kościoła parafialnego w Milejowie poprowadzonego przez orkiestrę Marszowo-Koncertową z Milejowa, a następnie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta poświęcona pamięci poległych żołnierzy oraz pomordowanej ludności cywilnej. Na cmentarzu w Milejowie spoczywa 631 żołnierzy Armii „Łódź” i Armii „Prusy”, którzy polegli w pierwszych dniach września 1939 r. w „Bitwie o Szosę Piotrkowską”. Tylko 158 z nich zostało zidentyfikowanych, pozostali zostali pochowani jako żołnierze nieznani.

Mszę Świętą poprowadził ksiądz Piotr Kotas - proboszcz parafii Opieki Świętego Józefa, Świętej Marii Magdaleny i Aniołów Stróżów w Milejowie. W uroczystości uczestniczył również marszałek senior a zarazem poseł okręgu piotrkowskiego Antoni Macierewicz, poseł Grzegorz Lorek, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego Ireneusz Czerwiński. Gminę Rozprza reprezentował Wójt Janusz Jędrzejczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Rozprza Agata Bartkowska, Wiceprzewodniczący Rady gminy Rozprza Zdzisław Piątek oraz radni: Anna Pawłowska, Tomasz Gemel oraz Andrzej Matuszczyk. Wśród zebranych znaleźli się również przedstawiciele samorządu gminy Wola Krzysztoporska oraz Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rozprzy reprezentowanego przez: Artura Cubałę, Andrzeja Matuszczyka, dyrektorzy szkół i nauczyciele, harcerze,  poczty sztandarowe z Szkoły Podstawowej w Milejowie, OSP w Milejowcu, Longinówce, Łazach Dużych i harcerskie oraz mieszkańcy i przyjezdni goście .

Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przy pomniku przez: Posła Antoniego Macierewicza, posła Grzegorza Lorka, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Zbigniewa Ziembę, Sekretarza Powiatu Piotrkowskiego Ireneusza Czerwińskiego, reprezentację: Samorządu Gminy Rozprza, Zarządu Gminnego PSL w Rozprzy, Samorządu gminy Wola Krzysztoporska, Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Rozprzy oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy. Wieniec na grobie swojego patrona - ppłk. Stanisława Sienkiewicza złożyła również delegacja uczniów ze szkoły podstawowej w Milejowie.