Tłumacz Migam

Dobiegł końca wakacyjny projekt „Strzał w dziesiątkę”

Dobiegł końca wakacyjny projekt „Strzał w dziesiątkę”

               Grupa nieformalna Rozprzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozprzanie.pl realizowała od lipca projekt, który zakładał zapoczątkowanie działalności lokalnego koła łuczniczego. Przez blisko dwa miesiące młodzież powyżej 13 roku życia zdobywała i doskonaliła umiejętności łucznicze. Podsumowaniem tych działań był przeprowadzony 21 sierpnia Turniej o „Złotą Strzałę”.

               Zawody odbyły się zgodnie z zasadami sportowej rywalizacji. Różnica punktów między najlepszymi uczestnikami Turnieju była niewielka. Najwyższe miejsce na podium zdobył Jan Ulbrych, drugi był Jakub Łoskot, a trzecie miejsce zdobył Adam Pawłowski. Nagrody w postaci statuetek, medali oraz drobnych upominków wręczył zwycięzcom Filip Kacperski, który nie tylko sędziował zawody, ale uczył także młodzież poprawnej techniki strzelania z łuku podczas treningów. Pozostali uczestnicy zawodów również otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody. Zwieńczeniem turnieju był poczęstunek przygotowany w Ogrodzie Literackim przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy.

               Projekt „Strzał w dziesiątkę” miał za zadanie promowanie niszowej dyscypliny sportu. Organizatorzy mają nadzieję, że podjęte działania pozwolą popularyzować łucznictwo w naszym regionie.

               Projekt dofinansowano w ramach Programu Mikrogranty w Łódzkiem 2020 realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020.