Tłumacz Migam

W środę 12 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy odbyło się kolejne spotkanie w sprawie wykonania „Programu funkcjonalno – użytkowego budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski”.

W środę 12 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy odbyło się kolejne spotkanie w sprawie wykonania „Programu funkcjonalno – użytkowego budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski”.

Na chwilę obecną zostały wykonane badania i dokumentacja określająca odpowiednią technologię uzdatniania ujmowanej wody.

Projekt zakłada:

  • średnią wydajność ujęcia na poziomie  27m3/h
  • maksymalna wydajność ujęcia na poziomie 58,6m3/h

Budowa nowego ujęcia ma na celu zabezpieczenie deficytu wody w okresie letnim, poprawę ciśnienia wodociągu oraz zabezpieczenia dostaw w przypadku jakichkolwiek awarii. Będzie ono wpięte w sieć wodociągową zasilającą m. in.. miejscowości: Adolfinów, Biała Róża, Budy Porajskie, Cieślin, Gieski, Niechcice, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara oraz Wroników i wspomoże działanie ujęć wody w Mierzynie i Białocinie.

W najbliższym czasie Urząd Gminy w Rozprzy będzie składał wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o uzyskanie dofinansowania z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 a całość inwestycji zostanie zrealizowana na działce stanowiącą własność gminy.