Tłumacz Migam

Kolejny gorący weekend przed nami. Wspólnie zadbajmy o czystości przy zbiorniku wodnym na Cieszanowicach.

W związku z trwającym sezonem wakacyjnym, apelujemy do wszystkich osób wypoczywających w okolicach zbiornika wodnego w Cieszanowicach o zachowanie porządku oraz nie wyrzucanie i składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.

To od nas – osób tam wypoczywających zależy wygląd tego miejsca. Zadbajmy więc wspólnie o porządek i czystość dla siebie i innych apeluje Artur Cubała zastępca wójta Gminy Rozprza.

W obecnym systemie gospodarki odpadami na terenie naszej gminy każdy jest zobowiązany do posiadania pojemników na odpady komunalne. Ponadto mieszkańcy w każdy poniedziałek od godziny 730 do godziny 1900 mogą oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozprzy na ulicy Sportowej 7 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Działkowicze mogą zaś podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z ZGKG.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 615-80-93

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci, proszony jest o natychmiastowy kontakt z Urzędem Gminy w Rozprzy bądź Policją. Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane przez policję i podlega karze do 5 000 zł.

W celu monitorowania nad utrzymaniem porządku i czystości zostały zakupione i zainstalowane kamery a wszelki materiał rejestrujący osoby zaśmiecające będzie kierowany bezpośrednio na policję.

IMG_9080.jpeg

IMG_9085.jpeg

IMG_9090.jpeg

IMG_9093.jpeg

IMG_9102.jpeg

IMG_9104.jpeg

IMG_9105.jpeg

IMG_9108.jpeg

IMG_9113.jpeg

IMG_9118.jpeg

IMG_9125.jpeg

IMG_9127.jpeg

IMG_20200812_104040.jpeg