Tłumacz Migam

W Gmina Rozprza oddano do użytkowania liczący prawie 5 km przebudowany odcinek drogi Mierzyn - Bazar.

W Gmina Rozprza oddano do użytkowania liczący prawie 5 km przebudowany odcinek drogi Mierzyn - Bazar.

W ramach inwestycji droga:

- została poszerzona do 6 m,

- wylano na niej nową nawierzchnię,

- wykonano chodniki z kostki betonowej usytuowane przy jezdni (po stronie lewej 2,312 km, po stronie prawej 2,449 km),

- wykonano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m,

- wykonano dwa perony do obsługi komunikacji zbiorowej

- wykonano zjazdy z kostki betonowej do posesji 89 szt,

- wykonano zjazdy bitumiczne do gruntów rolnych i dróg  67 szt.

- została wzbogacona o ciąg pieszy na całym swoim odcinku,

- została odwodniona,

- zyskała oznakowanie poziome i pionowe.

Całkowity koszt inwestycji to 6.075.958,53 zł i został sfinansowany z budżetu Gminy Rozprza, Powiatu Piotrkowskiego oraz budżetu państwa - Funduszu Dróg Samorządowych.

Odbioru inwestycji dokonali: Poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek, Starosta Piotrkowski Piotr Wojtysiak, Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego Bernard Matyszewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego Michał Szymański, Radny Powiatu Piotrkowskiego Cezary Misztela oraz Zastępca Wójta Gminy Rozprza Artur Cubała.

Jest to kolejna inwestycja w infrastrukturę drogową i wykonana z myślą o jej mieszkańcach.

Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk dziękuje Staroście Piotrkowskiemu Piotrowi Wojtysiakowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu Piotrkowskiego Bernardowi Matyszewski, radnym Gminy Rozprza, pracownikom Urzędu Gminy w Rozprzy i Starostwa Powiatowego, projektantowi, wykonawcy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przebudowy drogi.