Tłumacz Migam

Właścicielu! Pilnuj swojego czworonoga! Kary za wykroczenie będą dotkliwe.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów. Rozpoczął się okres wakacyjny a co za tym idzie do Urzędu Gminy trafia coraz więcej sygnałów i informacji o wałęsających się bezpańsko zwierzętach.

Zgodnie z prawem za nie dopilnowanie zwierzaka grożą sankcje. Jak mówi Art. 77 Kodeksu Wykroczeń: „§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Karane będą też osoby, które płoszą i straszą zwierzęta powodując, że te stają się niebezpieczne. Grzywna wyniesie w tym przypadku również tysiąc złotych.

Ponadto posiadanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta a kara grzywny w tym przypadku wynosi do 5 000 zł.

Wzywamy zatem wszystkich właścicieli psów do trzymania ich w odpowiednio zabezpieczonych posesjach uniemożliwiających wydostanie się zwierzęcia.

Przypominamy również o konieczności oznakowania posesji stosowną tabliczką informacyjną.

dog-2437110_1920.jpeg