Tłumacz Migam

Informacja o obowiązku umieszczania tabliczek z numerem nieruchomości

INFORMACJA

o obowiązku umieszczania tabliczek z numerem nieruchomości

Wójt Gminy Rozprza przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku umieszczania
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.
W sytuacji, gdy budynek jest położony w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym należy umieścić także na ogrodzeniu. 

Wykonanie obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki
z numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) i jest niezwykle istotne, gdyż pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu nie tylko osobom zainteresowanym, ale przede wszystkim służbom ratunkowym.

Zgodnie z art. 64 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.):

§  1.  Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§  2.  Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Page1.jpeg

Page2.jpeg